Trwają prace nad nową wersją programu.

Z ważnych nowości:

 1. Zostanie dodane zaświadczenie dla kobiet w ciąży.
 2. Karta SANEPIDu zostanie w całości umieszczona w formie elektronicznej. Co związane jest z :
  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  .

Prawdopodobny czas ukończenia prac - czerwiec 2011 r.

Procent realizacji - OK
Upgrade dostepny od - 11.04.2011

1.

historia_1Możliwość podglądu CAŁEJ historii badań z poziomu aktualnych kart!
Czyli po wejściu do dowolego badania, będzie możliwe przejrzenie badań przeprowadzonych w innych firmach oraz stanowiskach, bezpośrednio z aktualnie otwartego okna.

 

historia_2 Możliwe jest przepisanie pojedynczej pozycji lub całego wcześniejszego badania do aktualnej karty bezpośrednio z "historii".

 

 

2.

historia_wpisow

Zmieniono sposób wyszukiwania, związany z przegląrką wartości dla poszczególnych pól.

 

 

 

 

3

a. historii zatrudnienia - wywiad zawodowy, pojawiają się zakłady pracy, w których badany był zatrudniony przed datą badania, a nie datą systemową. Dzięki temu,  w czasie przeglądania wcześniejszych badań, drukowane są tylko te zakłady, w których badany mógł być zatrudniony w "tamtym" czasie. Ponadto automatyczne naliczanie czasu zatrudnienia w aktualnym zakładzie pracy, jest naliczane do daty badania.
Na wydruku oprócz okresu zatrudnienia pojawiają się także daty od÷do.

b. Dla każdego nowego badania w wywiadzie zawodowym jest zakładana nowa karta. Zapobiega to sytuacjom w których we wcześniejszych badaniach pojawiają się zdarzenia z badań późniejszych. Aby skopiować wcześniejsze  badania, przy zakładaniu nowych, wystarczy skorzystać z historii.

4. W badaniu podmiotowym, dodatkowo zmieniono wielkość pól, umożliwiających wpisywanie wszystkich danych. Co wiąże się z odpowiednimi zmianami na wydruku.

5. Dla wszystkich wydruków kart badań, pojawiają się wartości identyfikujące daną kartę.

6. Zmieniono wygląd dla kart z polem do swobodnego wprowadzania tekstu (np. kons. neurolog.) .

--- KIEROWCY--- wer. 5.2.99

7. Możliwość wydruku dla kierowców, w przypadku konsultacji laryngologicznej i okulistycznej, odpowiednich kart bez zaznaczonych domyślnie wartości "Tak" lub "Nie". Wydruk taki może służyć jako karta wyjściowa do uzupełnienia przez specjalistę.

8. W przypadku wybrania dla kierowcy wydruku orzeczenia "zgodnie z wytycznymi - A5", na jednej kartce A4 pojawiają się 2 takie zaświadczenia.

9. Można wpisać dla orzeczenia dla kierowców podstawę prawną związaną z wydawanym orzeczeniem. Na wydruku pojawia się tak podana podstawa prawna zamiast miejsca do wpisania tych danych.

Aktualna wersja programu :

Wersja 5.1.2

 • Wyłączono "historię" dla pól typu PESEL, REGON i NIP
 • Poprawiono szybkość generowania rachunków i rozliczeń.
 • Wyeliminowano problem objawiający się w postaci braku firm w zestawieniach w przypadku gdy były one zdublowane (a posiadały ten sam NIP), lub zawierały w nazwiie niedozwolone znaki. W obecnej wersji NIP nie jest identyfikatorem firmy, a nazwa jest odpowiednio przefiltrowywana.

Aktualna wersja: 5.0.58

Zmieniono w programie:

 1. "W karta - dodatkowe informacje"  - przedstawiony jest pełen zakres historii stanowisk badanego, nie tylko dla aktualnego zakładu.
 2. Można zrezygnować z informacji o programie na wydruku zaświadczeń - patrz opcje programu.
 3. Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia dla dodawania nowych badanych i firm.
  W jednym przypadku powodowało to wyskakiwanie zbędnych komunikatów. Miało to związek z błędami w bazie danych, ale w obecnej wersji nie będzie problemu nawet w takim przypadku.
 4. Istnieje w opcjach programu  możliwość zamiany nagłówka "Zaświadczenie lekarskie" dla kodu 21-23 na "ORZECZENIE LEKARSKIE o zdolności do wykonywania zawodu".bledneorzeczenie_male
  Jednocześnie należy pamiętać, że nie ma to jednoznacznego odzwierciedlania w przepisach, a zostało dodane jedynie na wniosek użytkowników programu!
 5.  W wyniku konsultacji usunięto tę możliwość z programu. Okazało się, że kwestia dotyczy sprawy zaakceptowanej wczesniej przez odpowiednie organa, co w późniejszym terminie zostało jednak odwołane. Niestety istnieją wciąż wydruki i przykłady w internecie, na które powoływali się klienci.  
 6. W aktach prawnych dla studenta i ucznia zabrakło odniesienia do pozycji ustawy: "...doktoranckich (Dz.U. Nr 155, poz. 1045)  orzeka się, że:" zamiast "...doktoranckich orzeka się, że:"
 7. Pojawiały się zbędne komunikaty przy wejściu do Orzeczeń dla pracownika w przypadku gdy były wykonywane także badania SANEPID.
 8. Ponieważ przy wydruku Wywiadu zawodowego należy obecnie podawać także adres zakładu/placówki dydaktycznej, automatycznie dodawane do listy zakładów/placówek są istniejące już w programie zakłady/placówki z tymi danymi.
 9. Kilka drobiazgów, mi.:
  • sprawdzanie daty następnego badania pod kątem daty wydania orzeczenia.
  • zmieniono przy badaniu podm. wyżej położone opcje na takie, które "nie sugerują" patologii.

Czekamy na kolejne zgłoszenia. Następna wersja upgradera pojawi się w momencie gdy program będzie już "czysty". Planujemy taką wersję do końca miesiąca stycznia. Jeżeli jednak powyższe zmiany są dla Państwa niezbędne prosimy o kontakt. Wyślemy namiary na rozwojowy upgrader!

W dniu 20110128 roześlemy wersję 5.0.58. Od kilku dni nie wpłynęły żadne nowe zgłoszenia związane z programem. W związku z powyższym uznajemy proces przejścia programu zapoczątkowany wersją 5.0.35 za zakończony:)

Wersja programu 5.0.43
Usunięto błędy!
1. Można zmienić datę w zestawieniach/rachunkach/fakturach na obecny rok.
2. W kosztach ponownie można dodać pole niezwiązane z cennikiem.
3. Błędne wyliczanie płci z PESEL dla Badania Podmiotowego.
W przypadku mężczyzny program automatycznie wpisuje dla
Wywiad ginekologiczno-położniczy (miesiączka, ciąża, leki hormonalne)
w opisie - nie dotyczy.
4. Na wydruku badania przedmiotowego mieści się więcej diagnozy dla oka lewego i prawego.
przykładowo: ''liczy palce przed okiem''.

Najnowsza wersja programu 5.0.41

Dodano
1. Zaadaptowano program do najnowszej ustawy z 2010 r.
w zakresie zaświadczeń dla ucznia, studentów, studiów doktoranckich
2. Przycisk pozwalający na automatyczne dodanie aktualnego zakładu do
historii zatrudnienia
w Wywiadzie lek./przedmiotowym,
+ możliwość aktualizacja danych - automatyczne przeliczanie wg akt. daty okresu zatrudnienia.


Poprawiono błędy
1. Błędne wyliczanie płci z PESEL.
2. Błąd przy generowaniu Kosztów w przypadku braku cenników.
3. Literówki na wydrukach.
4. Dostęp do dodatkowego opisu badania dla kart z numerem ponad 10.
- dotyczy kart/wkładek zakładanych wg "starych" przepisów.
5. Możliwość rezygnacji z ładowania przy starcie danych do pamięci -
w przypadku "nieodpowiedniej" konfiguracji kończyło się to brakiem odpowiedzi ze strony programu.
6. Inne drobne błędy.

Najnowsza wersja programu 5.0.35
Ze względu na bardzo duże zmiany w programie zdecydowaliśmy się przejść o 0.5 numeru do przodu. Tak więc aktualna wersja otwiera linię 5.0 programu Medycyna Pracy 2002+
Oto lista zmian:
1. Zaadaptowano program do najnowszej ustawy z 2010 r.
2. Zrezygnowano z wymagalności PESEL i NIP -
odpowiednie wartości można wprowadzać później lub nadawać inne numery (np. DO dla PESEL).
3. Dokonano wielu zmian w interfejsie programu, co powinno wpłynąć na jego czytelność.
4. Przy wyborze cenników w kosztach mamy podgląd cenników przypisanych do firmy.
5. Badanie podmiotowe kopiowane jest w całości z wcześniejszych danych.
6. Przyspieszono kilka opcji - min. wydawanie orzeczeń dla pracownika.
7. Wiele innych, drobnych zmian.

Dostępna jest najnowsza wersja programu Medycyna Pracy 2002+

 • Dodano możliwość kopiowania wyników wcześniejszych badań (do kolejnych wkładek) dla Badań Przedmiotowych.
  Dostępna jest pełna historia wcześniej przeprowadzonych badań.
  Funkcjonalność jest identyczna jak dla Wywiadu Lekarskiego - Badania podmiotowe
 • Trwają prace na dostosowaniem programu do najnowszej ustawy.
  Niestety w związku z niejednoznacznymi wytycznymi mogą się one wydłużyć.
  Oczywiście program będzie gotowy w momencie wejścia nowych przepisów.
  Wejście nowych przepisów obligatoryjnie przypada na początek 2011 r.
 • Główny nacisk położono na zmiany w interfejsie programu.

Zostały powiększone pola, w których nie był widoczny na ekranie cały tekst. Teraz można od razu podglądnąć zawartość całych pól tekstowych.

 • Dodano nową opcję wydruku Orzeczenia dla kierowców
 • Ponieważ zdarzają się sytuacje drukowania fałszywych orzeczeń, niektóre ośrodki egzaminacyjne kandydatów na kierowców, wymagają prawdziwych pieczątek i druków jak najbardziej zgodnych z przepisami.
  Ponadto usunięto napisy oryginał i kopia oraz zmniejszono wydruk do formatu A5 (pół strony).
 • Za zwrócenie uwagi na ten temat dziękuję Panu Dr Dariuszowi Skoczylasowi.

Aby dostosować program do najnowszej wersji wystarczy  w opcjach programu zaznaczyć
"Zastosuj zmiany w wydruku orzeczenia..." tak jak na zrzucie:

mp444.jpg