1. Dodano Zaświadczenie lekarskie dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
2. Dodano w opcjach historii, kopiowanie danych z tabel. Ponadto w przypadku braku odpowiedniej pozycji dla aktualnych badań - przykładowo przy kopiowaniu ze starszych kart, odpowienie "nieskopiowane" pola są zaznaczane na inny kolor.
3. W "Zaświadczeniu lekarskim ogólnym" dodano na wydruku datę wydania orzeczenia - może być różna od daty badania.
4.Zmieniono wygląd opcji programu. Teraz są one bardziej przejrzyste i odpowiednio pogrupowane. 
5. Nie kopiuje domyślnie z poprzednich kart tętna i RR dla badania przedmiotowego. Możliwe jest skopiowanie odpowiednich pozycji z historii. Podyktowane jest to koniecznością przebadania powyższych parametrów w trakcie badania:)

W związku ze zmianami w badaniach dla kierowców wynikających z

Dz. U. nr 88 poz. 503 (kliknij aby przeczytać więcej)

planujemy nową wersję programu Medycyna Pracy 2002+ uwzględniającą powyższe zmiany do 20.VI 2011 r.
Jest to termin bliski daty wejścia w życie powyższych przepisów.

Status aktu prawnego:     obowiązujący ||  Data ogłoszenia:     2011-04-28 || Data wydania:     2011-04-15
Data wejścia w życie:     2011-06-29 ||  Data obowiązywania:     2011-06-29 || Organ wydający:     MIN. ZDROWIA

W programie dokonano następujących zmian:

1. W historii, pola które nie są widoczne w całości, są odpowiednio oznaczone. Dzięki temu nie ma problemu z odczytaniem całej treści dla odpowiednich pól i niepoprawną interpretację wcześniejszych wyników badania.

2. Nie zostaje automatycznie tworzona data konsultacji dla badań przeprowadzanych przez specjalistów. Ponieważ konsultacja nie musi odbywać się w ten sam dzień co badanie, lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie pola do wpisania daty konsultacji. Pozwala to także w przypadku drukowania odpowiednich kart, i przekazania ich do wypełnienia, na ręczne wpisywanie daty konsultacji przez specjalistów.

3. Na wydruku orzeczeń pojawiły się dane jednoznacznie identyfikujące te wydruki i przypisujące je do odpowiednich danych w programie Medycyna Pracy (zgodnie z: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

4. Dla wywiadu zawodowego przeprowadzonych wg. wcześniejszych aktów prawnych (przed 2011-01-01), nie zostaje dokonywana automatyczna aktualizacja okresu zatrudnienia dla zakładu pracy, do którego przypisany jest badany. Wynika to z ówczesnych wytycznych, które nie pozwalały na dokonywanie tego typu zmian na powyższych kartach.

opcjewydrukunaa5

5. Istnieje możliwość drukowania, w przypadku wybrania dla kierowcy wydruku orzeczenia "zgodnie z wytycznymi - A5", na jednej kartce A4 pojawiają się 2 takie zaświadczenia (wer 5.2.99) lub oryginał i kopia znajdują się na dwóch osobnych wydrukach. Czyli w zależności na jakim domyślnym formacie drukujemy (A5 czy A4) nie trzeba teraz kombinować:)

6. Zaktualizowano program do kompaktowania bazy danych. W dotychczasowej wersji był zbyt restrykcyjny, co powodowało, że czasami zbyt długo czekał z kompaktowaniem. Aktualna wersja to 3.1.17.

Trwają prace nad nową wersją programu.

Z ważnych nowości:

 1. Zostanie dodane zaświadczenie dla kobiet w ciąży.
 2. Karta SANEPIDu zostanie w całości umieszczona w formie elektronicznej. Co związane jest z :
  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  .

Prawdopodobny czas ukończenia prac - czerwiec 2011 r.

Procent realizacji - OK
Upgrade dostepny od - 11.04.2011

1.

historia_1Możliwość podglądu CAŁEJ historii badań z poziomu aktualnych kart!
Czyli po wejściu do dowolego badania, będzie możliwe przejrzenie badań przeprowadzonych w innych firmach oraz stanowiskach, bezpośrednio z aktualnie otwartego okna.

 

historia_2 Możliwe jest przepisanie pojedynczej pozycji lub całego wcześniejszego badania do aktualnej karty bezpośrednio z "historii".

 

 

2.

historia_wpisow

Zmieniono sposób wyszukiwania, związany z przegląrką wartości dla poszczególnych pól.

 

 

 

 

3

a. historii zatrudnienia - wywiad zawodowy, pojawiają się zakłady pracy, w których badany był zatrudniony przed datą badania, a nie datą systemową. Dzięki temu,  w czasie przeglądania wcześniejszych badań, drukowane są tylko te zakłady, w których badany mógł być zatrudniony w "tamtym" czasie. Ponadto automatyczne naliczanie czasu zatrudnienia w aktualnym zakładzie pracy, jest naliczane do daty badania.
Na wydruku oprócz okresu zatrudnienia pojawiają się także daty od÷do.

b. Dla każdego nowego badania w wywiadzie zawodowym jest zakładana nowa karta. Zapobiega to sytuacjom w których we wcześniejszych badaniach pojawiają się zdarzenia z badań późniejszych. Aby skopiować wcześniejsze  badania, przy zakładaniu nowych, wystarczy skorzystać z historii.

4. W badaniu podmiotowym, dodatkowo zmieniono wielkość pól, umożliwiających wpisywanie wszystkich danych. Co wiąże się z odpowiednimi zmianami na wydruku.

5. Dla wszystkich wydruków kart badań, pojawiają się wartości identyfikujące daną kartę.

6. Zmieniono wygląd dla kart z polem do swobodnego wprowadzania tekstu (np. kons. neurolog.) .

--- KIEROWCY--- wer. 5.2.99

7. Możliwość wydruku dla kierowców, w przypadku konsultacji laryngologicznej i okulistycznej, odpowiednich kart bez zaznaczonych domyślnie wartości "Tak" lub "Nie". Wydruk taki może służyć jako karta wyjściowa do uzupełnienia przez specjalistę.

8. W przypadku wybrania dla kierowcy wydruku orzeczenia "zgodnie z wytycznymi - A5", na jednej kartce A4 pojawiają się 2 takie zaświadczenia.

9. Można wpisać dla orzeczenia dla kierowców podstawę prawną związaną z wydawanym orzeczeniem. Na wydruku pojawia się tak podana podstawa prawna zamiast miejsca do wpisania tych danych.

Aktualna wersja programu :

Wersja 5.1.2

 • Wyłączono "historię" dla pól typu PESEL, REGON i NIP
 • Poprawiono szybkość generowania rachunków i rozliczeń.
 • Wyeliminowano problem objawiający się w postaci braku firm w zestawieniach w przypadku gdy były one zdublowane (a posiadały ten sam NIP), lub zawierały w nazwiie niedozwolone znaki. W obecnej wersji NIP nie jest identyfikatorem firmy, a nazwa jest odpowiednio przefiltrowywana.

Aktualna wersja: 5.0.58

Zmieniono w programie:

 1. "W karta - dodatkowe informacje"  - przedstawiony jest pełen zakres historii stanowisk badanego, nie tylko dla aktualnego zakładu.
 2. Można zrezygnować z informacji o programie na wydruku zaświadczeń - patrz opcje programu.
 3. Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia dla dodawania nowych badanych i firm.
  W jednym przypadku powodowało to wyskakiwanie zbędnych komunikatów. Miało to związek z błędami w bazie danych, ale w obecnej wersji nie będzie problemu nawet w takim przypadku.
 4. Istnieje w opcjach programu  możliwość zamiany nagłówka "Zaświadczenie lekarskie" dla kodu 21-23 na "ORZECZENIE LEKARSKIE o zdolności do wykonywania zawodu".bledneorzeczenie_male
  Jednocześnie należy pamiętać, że nie ma to jednoznacznego odzwierciedlania w przepisach, a zostało dodane jedynie na wniosek użytkowników programu!
 5.  W wyniku konsultacji usunięto tę możliwość z programu. Okazało się, że kwestia dotyczy sprawy zaakceptowanej wczesniej przez odpowiednie organa, co w późniejszym terminie zostało jednak odwołane. Niestety istnieją wciąż wydruki i przykłady w internecie, na które powoływali się klienci.  
 6. W aktach prawnych dla studenta i ucznia zabrakło odniesienia do pozycji ustawy: "...doktoranckich (Dz.U. Nr 155, poz. 1045)  orzeka się, że:" zamiast "...doktoranckich orzeka się, że:"
 7. Pojawiały się zbędne komunikaty przy wejściu do Orzeczeń dla pracownika w przypadku gdy były wykonywane także badania SANEPID.
 8. Ponieważ przy wydruku Wywiadu zawodowego należy obecnie podawać także adres zakładu/placówki dydaktycznej, automatycznie dodawane do listy zakładów/placówek są istniejące już w programie zakłady/placówki z tymi danymi.
 9. Kilka drobiazgów, mi.:
  • sprawdzanie daty następnego badania pod kątem daty wydania orzeczenia.
  • zmieniono przy badaniu podm. wyżej położone opcje na takie, które "nie sugerują" patologii.

Czekamy na kolejne zgłoszenia. Następna wersja upgradera pojawi się w momencie gdy program będzie już "czysty". Planujemy taką wersję do końca miesiąca stycznia. Jeżeli jednak powyższe zmiany są dla Państwa niezbędne prosimy o kontakt. Wyślemy namiary na rozwojowy upgrader!

W dniu 20110128 roześlemy wersję 5.0.58. Od kilku dni nie wpłynęły żadne nowe zgłoszenia związane z programem. W związku z powyższym uznajemy proces przejścia programu zapoczątkowany wersją 5.0.35 za zakończony:)

Wersja programu 5.0.43
Usunięto błędy!
1. Można zmienić datę w zestawieniach/rachunkach/fakturach na obecny rok.
2. W kosztach ponownie można dodać pole niezwiązane z cennikiem.
3. Błędne wyliczanie płci z PESEL dla Badania Podmiotowego.
W przypadku mężczyzny program automatycznie wpisuje dla
Wywiad ginekologiczno-położniczy (miesiączka, ciąża, leki hormonalne)
w opisie - nie dotyczy.
4. Na wydruku badania przedmiotowego mieści się więcej diagnozy dla oka lewego i prawego.
przykładowo: ''liczy palce przed okiem''.

Najnowsza wersja programu 5.0.41

Dodano
1. Zaadaptowano program do najnowszej ustawy z 2010 r.
w zakresie zaświadczeń dla ucznia, studentów, studiów doktoranckich
2. Przycisk pozwalający na automatyczne dodanie aktualnego zakładu do
historii zatrudnienia
w Wywiadzie lek./przedmiotowym,
+ możliwość aktualizacja danych - automatyczne przeliczanie wg akt. daty okresu zatrudnienia.


Poprawiono błędy
1. Błędne wyliczanie płci z PESEL.
2. Błąd przy generowaniu Kosztów w przypadku braku cenników.
3. Literówki na wydrukach.
4. Dostęp do dodatkowego opisu badania dla kart z numerem ponad 10.
- dotyczy kart/wkładek zakładanych wg "starych" przepisów.
5. Możliwość rezygnacji z ładowania przy starcie danych do pamięci -
w przypadku "nieodpowiedniej" konfiguracji kończyło się to brakiem odpowiedzi ze strony programu.
6. Inne drobne błędy.

Najnowsza wersja programu 5.0.35
Ze względu na bardzo duże zmiany w programie zdecydowaliśmy się przejść o 0.5 numeru do przodu. Tak więc aktualna wersja otwiera linię 5.0 programu Medycyna Pracy 2002+
Oto lista zmian:
1. Zaadaptowano program do najnowszej ustawy z 2010 r.
2. Zrezygnowano z wymagalności PESEL i NIP -
odpowiednie wartości można wprowadzać później lub nadawać inne numery (np. DO dla PESEL).
3. Dokonano wielu zmian w interfejsie programu, co powinno wpłynąć na jego czytelność.
4. Przy wyborze cenników w kosztach mamy podgląd cenników przypisanych do firmy.
5. Badanie podmiotowe kopiowane jest w całości z wcześniejszych danych.
6. Przyspieszono kilka opcji - min. wydawanie orzeczeń dla pracownika.
7. Wiele innych, drobnych zmian.