1. Program umożliwia automatyczne lub ręczne powiększanie tabel na cały dostępny obszar - szczególnie istotne dla ''małych, co do wysokości monitorów'' (netbooki). Tę funkcjonalność można dostosować w opcjach programu.  2. Zwiększono do 250 znaków możliwość wpisywania stanowiska.
  3. Znacznie skrócono czas generowania okna nr 10) badania pomocnicze...
  4. Znacznie skrócono czas inicjalizacji modułu wydruków.
  5. Skrócono czas wywołania niektórych innych opcji - tak naprawdę istotne w przypadku zdalnych baz danych.
  6. Inne, pozwalające na wygodniejszą pracę, zmiany w programie.