Warunki zakupu programu Medycyna Pracy 2002+

 

NIEZALEŻNIE OD WERSJI KOMERCYJNEJ,
APLIKACJA POSIADA JEDNAKOWĄ i PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ
- JEDYNE RÓŻNICE W WERSJACH, TO ILOŚĆ STANOWISK SIECIOWYCH!
(ew. kartotek dla licencji mikro)

Promocja "EDokumentacja is comming+:)" -50% do końca tego tygodnia!


 

 

Lp

 

Nazwa licencji

 

Opis


Cena

promocja
[zł]

Cena
[zł]
(bez uwzględnienia
promocji)

 


1

 Mikro

Upoważnia do użytkowania programu Medycyna Pracy zainstalowanego na jednym stanowisku. Ograniczono do 299 ilość możliwych do założenia kartotek. Wliczony jest 12 miesięczny okres Upgrade/Opieki autorskieju

(*PO WYKORZYSTANIU LIMITU 299 KARTOTEK WYMAGANE JEST PRZEJŚCIE DO LICENCJI MINIMA:)

980,00
VcR*

PROMO**:
490,00

1960,00


2

 Minima


Upoważnia do użytkowania programu Medycyna Pracy zainstalowanego na jednym stanowisku. Ponadto włączony w warunki licencji jest 12 miesięczny okres Upgrade/Opieki autorskieju

1.980,00
VcR*

PROMO**:
990,00

3.9600,00


3

 Populus


Upoważnia do użytkowania programu Medycyna Pracy zainstalowanego na jednym stanowisku + 2 stanowiska sieciowe. Okres Upgrade/Opieki autorskieju wynosi 12 miesięcy. Zalecana instalacja na bazie MSSql (EXPRESS - darmowa:).

3.980,00
VcR*

PROMO**:
1990,00

7.960,00


4

 Maximus

Upoważnia do użytkowania programu Medycyna Pracy zainstalowanego na jednym stanowisku + 5 stanowisk sieciowych. Okres Upgrade/Opieki autorskieju wynosi 12 miesięcy. Zalecana instalacja na bazie MSSql (EXPRESS - darmowa, MSSql - płatna, powyżej 7 stanowisk (dodatkowo opłata - do uzgodnienia)).

5980,00
VcR*

PROMO**:
2990,00

11.960,00


5

dodatkowe
st. sieciowe

 Dodatkowe stanowiska sieciowe ponad 5, uwzględnione w licencji Maximus. Wymagana instalacja oparta na bazie MsSQL.  
+490,00


6

Instalacja i konf. MsSQL Express

Baza MsSQL jest lepszą wersją bazy wykorzystywanej domyślnie w programie. Szczególnie odczuwalne jest to w instalacjach sieciowych. Dlatego zalecamy ją dla wersji sieciowych. Powyżej 5 stanowisk jest to obligatoryjne. Koszt związany jest z przygotowaniem serwera oraz konfiguracją programu.  

+1.990,00
Dodatkowe usługi związane z wdrożeniem programu
(opcjonalne)

1

Dojazd do klienta

[cena za 1 km]

1,00 zł

2

Instalacja programu w przypadku konieczności konfiguracji sieci

Cena za każde rozpoczęte 30 min.

65,00 zł

3

Szkolenie pracowników

Cena za każde rozpoczęte 30 min.

55,00 zł

Dodatkowe usługi związane z wdrożeniem programu
(opcjonalne) – wykonane zdalnie „poprzez Internetx” (VNC)

1

Instalacja programu w przypadku konieczności konfiguracji sieci

Cena za każde rozpoczęte 30 min.

45,00 zł

2

Szkolenie pracowników

Bezpłatne do 1 godz. szkolenia

Cena za każde dodatkowe rozpoczęte 30 min.

 

40,00 zł

 

u upgrade/opieka autorska jest to okres w którym nasza firma zobowiązana jest do nieodpłatnego wysyłania Państwu nowych wersji programu związanych ze zmianami w prawodawstwie Medycyny Pracy (takie wersje otrzymują Państwo w terminie wyprzedzającym moment wejścia zmian w życie) oraz z udoskonaleniami samego programu. Ponadto jest to okres opieki autorskiej polegający na bezpłatnej pomocy związanej z programem.

X w przypadku połączenia internetowego, możliwa jest bezpłatna, zdalna instalacja oraz szkolenie pracowników, w kwestii szczegółów prosimy o kontakt

* VcR, czyli VAT czy Rachunek do wyczerpania zapasów:)

**PROMO - aktualna i okazjonalna, ograniczona czasowo promocja

 

  • W dowolnym momencie istnieje, możliwość przejścia z wersji niższej do wyższej. Koszt przejścia to różnica ceny, między obecną, a docelową wersją programu. Przejście zostanie zrealizowane poprzez przekazanie najnowszej wersji programu. Numer licencji zostanie ustalony na dotychczasowych zasadach.
  • Cena upgrade/opieki autorskiej (poza okresem licencji) wynosi 25 % całkowitej ceny programu - pod warunkiem zakupienia upgrade w okresie do miesiąca od daty zakończenia poprzedniego okresu upgrade. W przeciwnym przypadku, do 6 m-cy od zakończenia opieki autorskiej - wynosi 50% ceny programu. Po tym czasie, do roku, wynosi 75% ceny aplikacji według obowiązującego cennika. Po upłynięciu roku od momentu nieprzedłużenia opieki autorskiej, nie obowiązują już upusty.
  • W przypadku zakupu niestandardowego (ponad 5 stanowisk, instalacja oparta o silnik MsSQL) dopuszczamy możliwość negocjacji ceny oraz dodatkowych ustaleń.
  • W przepadku wersji „Minima” i wyższych istnieje możliwość zakupu ratalnego.