1. Rozbudowano i usprawniono moduł rejestru i wyliczania numerów orzeczeń.
   Teraz możliwe jest ich wyliczanie nie tylko dla firm z rejestru firm ale także dla każdego lekarza posiadającego pieczątkę MP oraz własny login w programie.
   Ponadto poprawiono przejrzystość modułu.
2. Usunięto błąd programu, który skutkował przejściem na pulpit w przypadku gdy kasowano jedyną występującą w głównej kartotece pozycję.
3. Inaczej, bardziej "bezinwazyjnie", rozwiązano wymuszanie wpisywania nazwiska i imienia dla danych osobowych.
4. W przypadku rezygnacji z zakładania nowej kartoteki, lub stwierdzenia występowania firmy lub osoby
   w istniejącej bazie danych, program nie pozostawia już "pustych wierszy".
5. Poprawiono generowanie 2 nietypowych raportów - problem dotyczył jedynie bazy MsSQL.
6. Drobne usprawnienia związane z uprawnieniami.
7. Drobiazgi w interface.

1. Dodano w opcjach rozliczeń możliwość generowania zbiorczego raportu, bez uwzględniania poszczególnych pozycji związanych z badaniem.
   Generowane są tylko nazwiska + suma za badania - kwestia RODO.
2. W zaświadczeniu lekarskim dla ucznia zmieniono poz. z 1175 na 1661.
3. Na wydruku DIOB dla kierowcy z automatu pokazują się także kat. "A2" i "AM".
4. Zmieniono sposób upgradowania na taki, który powinien zadziałać niezależnie od konfiguracji komputera i systemu.

Ta wersja zawiera sporo zmian!

1. Całkowicie przebudowano moduł "Obiegówka".
   W aktualnej wersji pozwala on na automatyczne wyliczanie kolejek i przypisywanie badanych do wolnych okresów czasu dla poszczególnych lekarzy.
   Wyliczenia można przeprowadzać wg dowolnego schematu badań.
   W wyliczeniach uwzględniane są także harmonogramy przyjęć lekarzy.
   Dzięki temu program może ustawić optymalną "ścieżkę pacjenta" dla różnych schematów badań.
   Możliwa jest także ręczna korekta gotowych obiegówek.
   Więcej na temat nowego modułu można się dowiedzieć klikając TUTAJ
2. Modyfikacja podglądu kolejki do zalogowanego lekarza, tworzonej na podstawie obiegówki i widocznej po jego zalogowaniu.
3. Zmieniono sposób w jaki program informuje o błędnym logowaniu - jest teraz mniej "inwazyjny".
4. Można wybrać opcjonalną datę wystawienia Karty Informacyjnej albo z daty jej "otworzenia" albo na podstawie daty badania podmiotowego.
5. Można do "Skanów" dodawać także pliki PDF, a nie tylko bitmapy.
6. Dodano dodatkową informację związana z edycją osób i firm, które zostały już przypisane do kartoteki.
7. Istotne poprawki dla wersji działającej w oparciu o MsSQL związane z interpretacją dat.
8. Rozszerzono uprawnienia - są lepiej widoczne w menu programu.
9. W karcie z orzeczeniami zmieniono kodowanie znaków. Wydruk był poprawny ale zdarzył się pojedynczy przypadek braku polskich znaków przy wpisywaniu do niektórych pól. Ale skoro miał miejsce - mógłby się powtórzyć:)

W programie dokonano następujących zmian:

 1. Dodano moduł eksportu firm do arkusza Excela (o ile posiadamy MS Excell) lub plik csv możliwy do importu w Open/Libre Office.
 2. Poprawiono wyliczanie numeru PESEL dla osób po 70.
 3. Dla wydruku orzeczeń dla kierowcy zmodyfikowano sposób przedstawiania adresu.
 4. Drobne usprawnienia + litrówki.

 

1. Zmodyfikowano moduł związany z wystawianiem faktur.
   Przeprowadzono kilka optymalizacji. Ponadto uporządkowano interface modułu.
   Teraz powinien być jeszcze bardziej użyteczny:)
2. Dodano nowy opcję w programie, umożliwiającą grupowe kasowanie błędnie założonych rekordów.
   Sytuacja taka mogła mieć miejsce gdy w trakcie zakładania rekordu zdarzyły się problemy z komputerem lub inne sytuacje, które mogły się skończyć przerwaniem procesu zakładania nowych rekordów.

3. Inne drobne zmiany związane z interfacem.

W aktualnej wersji programu:

 1. Poprawiono sprawdzanie istniejących firm wg NIP.
 2. Poprawiono sprawdzanie istniejących osób wg PESEL.
 3. W zestawieniach kosztów można automatycznie przypisać aktualną datę także do kolumny związanej z datą badania dla lekarza.
 4. Poprawiono sortowanie kosztów w firmie dla baz opartych o MsSQL.
 5. Inne drobne usprawnienia w działaniu programu, zmiana opisów itp.

Poprawki raczej techniczne:)

 1. Poprawki związane z "upgraderem" umożliwiające ustawienie długości oczekiwania na odzew z serwera licencyjnego. Niestety, okazało się, że jest to zależne od wielu czynników (wiek komputera, szybkość internetu itd...) i związane z pojedynczymi przypadkami:) Długość oczekiwania na odzew można zwiększyć  w ustawieniach tak, aby komputer zdążył sprawdzić stan naszej licencji na serwerze i nie wyskakiwał komunikat o jej braku.
 2. Alternatywna opcja wydruku skanów. W przypadku niemożności wygenerowania wydruków (pojedyncze wypadki w Windows 10) w domyślny sposób, można to wykonać za pomocą wydruku alternatywnego, który kieruje obraz skanu bezpośrednio na drukarkę.
 3. Dodano dla kierowcy opcję wpisania lub nie, daty badania dla okulisty i laryngologa - pozwala to na uzupełnienie daty ręcznie na karcie przekazanej do konsultanta, lub też wygenerowanie jej z programu.
 4. Poprawiono wyświetlanie podglądu ''Wywiadu zawodowego'', domyślnie był włączony automatyczny wydruk (funkcja testowa).
 5. Poprawiono wydruk "DIOB..." dla kierowcy - dotyczy jedynie programów opartych o bazę MsSQL.
 6. Inne drobne zmiany w programie - raczej kosmetyczne:)

1. Poprawki (w zakresie kart badań) związane z rozporządzeniem dotyczącym:
   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Poz. 1659.
   w zakresie: "Karty badania lekarskiego".
2. Poprawiono odznaczanie "Nieprawidłowości/Patologii/..." dla "BADANIA PRZEDMIOTOWEGO" dla pracownika, w przypadku wycofania wpisu patologii.

1. Poprawki (w zakresie kart badań) związane z rozporządzeniem dotyczącym:
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Poz. 1659.
2. Poprawki związane z rozporządzeniem dotyczącym:
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2019 r. - Poz. 1651.
3. Automatyczne zaznaczanie "Nieprawidłowości/Patologii/..." itp.,  w tabelach, w momencie wpisywania wartości w opisie. Można oczywiście wyłączyć w opcjach.