Poprawki raczej techniczne:)

 1. Poprawki związane z "upgraderem" umożliwiające ustawienie długości oczekiwania na odzew z serwera licencyjnego. Niestety, okazało się, że jest to zależne od wielu czynników (wiek komputera, szybkość internetu itd...) i związane z pojedynczymi przypadkami:) Długość oczekiwania na odzew można zwiększyć  w ustawieniach tak, aby komputer zdążył sprawdzić stan naszej licencji na serwerze i nie wyskakiwał komunikat o jej braku.
 2. Alternatywna opcja wydruku skanów. W przypadku niemożności wygenerowania wydruków (pojedyncze wypadki w Windows 10) w domyślny sposób, można to wykonać za pomocą wydruku alternatywnego, który kieruje obraz skanu bezpośrednio na drukarkę.
 3. Dodano dla kierowcy opcję wpisania lub nie, daty badania dla okulisty i laryngologa - pozwala to na uzupełnienie daty ręcznie na karcie przekazanej do konsultanta, lub też wygenerowanie jej z programu.
 4. Inne drobne zmiany w programie - raczej kosmetyczne:)

1. Poprawki (w zakresie kart badań) związane z rozporządzeniem dotyczącym:
   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Poz. 1659.
   w zakresie: "Karty badania lekarskiego".
2. Poprawiono odznaczanie "Nieprawidłowości/Patologii/..." dla "BADANIA PRZEDMIOTOWEGO" dla pracownika, w przypadku wycofania wpisu patologii.

1. Poprawki (w zakresie kart badań) związane z rozporządzeniem dotyczącym:
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Poz. 1659.
2. Poprawki związane z rozporządzeniem dotyczącym:
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2019 r. - Poz. 1651.
3. Automatyczne zaznaczanie "Nieprawidłowości/Patologii/..." itp.,  w tabelach, w momencie wpisywania wartości w opisie. Można oczywiście wyłączyć w opcjach.

 1. Program został dostosowany do powyższego rozporządzenia.
 2. Drobne zmiany z zakresu badania kierowców.
 3. "Upgrader" powinien wymuszać odpowiednie uprawnienia - dzięki czemu nie powinno być problemów z aktualizacją programu niezależnie od ustawień środowiskowych.
 4. Można wyłączyć w opcjach pasek z Państwa danymi teleadresowymi - dla każdego coś miłego.

Zmiany w wersji: 8.3.27

1. Przystosowanie program do najnowszego rozporządzenia dotyczącego orzeczeń dla kierowców:    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Poz. 1659. Jako najpilniejsze wdrożono zmiany w: "OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA" i "ORZECZENIACH LEKARSKICH". Pozostałe zmiany będą sukcesywnie wdrażane.
2. Dodano na wydrukach które otrzymują badani (zaświadczenia/orzeczenia) pasek informacyjny z danymi umożliwiającymi kontakt z państwa firmą wg danych podanych w opcjach programu. Nie ma konieczności "mieszania w pieczątkach" w celu podania tych danych na wydrukach:)

Przystosowano program do najnowszego rozporządzenia dotyczącego orzeczeń dla kierowców:

Dz. U. z 2019 r. poz 1356.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 lipca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Poprawki w wersji 8.2.17: Poprawiono w oknie programu dla pt. c) [ ] C1, C1+E, C, C+E; ***) zamiast wcześniejszych ''D'' - dotyczy tylko samego opisu, wydruk orzeczenia był poprawny i zgodny z rozporządzeniem!

Poprawki w wersji 8.2.16: Drobne poprawki, literówki i znaki interpunkcyjne, związane z wcześniejszymi, wykonanymi ''na szybko'' zmianami w programie.

Wersja 8.2.12: Szybkie wdrożenie rozporządzenia.

1. Zmodyfikowano listę historii pola/słowników, otrzymywanej po kliknięciu na dowolne pole tekstowe lub w tabeli, o możliwość:

 •    edycji i korekty fraz dla całego zakresu ich występowania,
 •    dodawania kolejnych pozycji do już istniejących wartości z pól (nie tylko zastępowania) (pola tekstowe),
 •    usprawniono samą listę.


2. Zmodyfikowano pole wydruku "Karty badania profilaktycznego" tak aby pozwalała na wpisanie całej tabeli z oceny zagrożeń (do 1000 znaków).

3. W karcie "Badania pomocnicze i Konsultacje specjalistyczne" dodano możliwość korzystania ze słowników.

4. Zmodyfikowano program pod kątem modułu MPMultiToola - teraz nie powinien ingerować w pracę programu i działać szybciej.

5. W opcjach programu umożliwiono, zmianę domyślnej odległości badania słuchu na wpisaną przez użytkownika.

W tej wersji dodano moduł MPMultiTool służący do zarządzania aktualizacjami, licencjami i do zgłaszania błędów programu:)

Program automatycznie pobierze ten moduł, należy się zgodzić na jego instalację.

O ile wszystko odbędzie się poprawnie - kwestie związane z aktualizacjami i licencjami będą zarządzane bezpośrednio z modułu.

W najbliższym czasie dodamy także opcję otrzymywania tą drogą dokumentów księgowych.

1. Rozszerzenie/wyszczególnienie uprawnień użytkowników + możliwość wyboru zaawansowanych lub podstawowych uprawnień.
2. Możliwe jest bezpośrednie wpisanie w historii zatrudnienia, okresu zatrudnienia, bez podawania dokładnych dat.

tabela zatrudnienia
tabela zatrudnienia


3. Poprawiono ''ukrywanie'' pieczątek (o ile wybrano taką opcję) na wydrukach nowych orzeczeń dla kierowców.
4. Drobne zmiany w zestawieniu kosztów - wypełnianie całych kolumn z możliwością powiązania daty badania i typu płatności.
5. Dla rachunków/FVAT - przy wyborze innego niż ''przelew'' rodzaj płatności, automatycznie przyjmowana jest aktualna/dzisiejsza data dokumentu.
6. Przegrywanie logu działań do bazy pomocniczej powinno działać szybciej.

Wersja przejściowa do linii 8.0.0, w której zintegrowano nowy moduł MPMultiTool.

1. Szybkie dostosowanie programu do nowych przepisów z rozporządzenia. W pierwszej kolejności w zakresie orzeczeń dla kierowców.

Dotyczy:
Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

 

 • Data ogłoszenia:2018-10-09
 • Data wejścia w życie:2018-10-10
 • Data obowiązywania:2018-10-10