W programie dokonano następujących zmian:

 1. Dodano moduł eksportu firm do arkusza Excela (o ile posiadamy MS Excell) lub plik csv możliwy do importu w Open/Libre Office.
 2. Poprawiono wyliczanie numeru PESEL dla osób po 70.
 3. Dla wydruku orzeczeń dla kierowcy zmodyfikowano sposób przedstawiania adresu.
 4. Drobne usprawnienia + litrówki.

 

1. Zmodyfikowano moduł związany z wystawianiem faktur.
   Przeprowadzono kilka optymalizacji. Ponadto uporządkowano interface modułu.
   Teraz powinien być jeszcze bardziej użyteczny:)
2. Dodano nowy opcję w programie, umożliwiającą grupowe kasowanie błędnie założonych rekordów.
   Sytuacja taka mogła mieć miejsce gdy w trakcie zakładania rekordu zdarzyły się problemy z komputerem lub inne sytuacje, które mogły się skończyć przerwaniem procesu zakładania nowych rekordów.

3. Inne drobne zmiany związane z interfacem.

W aktualnej wersji programu:

 1. Poprawiono sprawdzanie istniejących firm wg NIP.
 2. Poprawiono sprawdzanie istniejących osób wg PESEL.
 3. W zestawieniach kosztów można automatycznie przypisać aktualną datę także do kolumny związanej z datą badania dla lekarza.
 4. Poprawiono sortowanie kosztów w firmie dla baz opartych o MsSQL.
 5. Inne drobne usprawnienia w działaniu programu, zmiana opisów itp.

Poprawki raczej techniczne:)

 1. Poprawki związane z "upgraderem" umożliwiające ustawienie długości oczekiwania na odzew z serwera licencyjnego. Niestety, okazało się, że jest to zależne od wielu czynników (wiek komputera, szybkość internetu itd...) i związane z pojedynczymi przypadkami:) Długość oczekiwania na odzew można zwiększyć  w ustawieniach tak, aby komputer zdążył sprawdzić stan naszej licencji na serwerze i nie wyskakiwał komunikat o jej braku.
 2. Alternatywna opcja wydruku skanów. W przypadku niemożności wygenerowania wydruków (pojedyncze wypadki w Windows 10) w domyślny sposób, można to wykonać za pomocą wydruku alternatywnego, który kieruje obraz skanu bezpośrednio na drukarkę.
 3. Dodano dla kierowcy opcję wpisania lub nie, daty badania dla okulisty i laryngologa - pozwala to na uzupełnienie daty ręcznie na karcie przekazanej do konsultanta, lub też wygenerowanie jej z programu.
 4. Poprawiono wyświetlanie podglądu ''Wywiadu zawodowego'', domyślnie był włączony automatyczny wydruk (funkcja testowa).
 5. Poprawiono wydruk "DIOB..." dla kierowcy - dotyczy jedynie programów opartych o bazę MsSQL.
 6. Inne drobne zmiany w programie - raczej kosmetyczne:)

1. Poprawki (w zakresie kart badań) związane z rozporządzeniem dotyczącym:
   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Poz. 1659.
   w zakresie: "Karty badania lekarskiego".
2. Poprawiono odznaczanie "Nieprawidłowości/Patologii/..." dla "BADANIA PRZEDMIOTOWEGO" dla pracownika, w przypadku wycofania wpisu patologii.

1. Poprawki (w zakresie kart badań) związane z rozporządzeniem dotyczącym:
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Poz. 1659.
2. Poprawki związane z rozporządzeniem dotyczącym:
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2019 r. - Poz. 1651.
3. Automatyczne zaznaczanie "Nieprawidłowości/Patologii/..." itp.,  w tabelach, w momencie wpisywania wartości w opisie. Można oczywiście wyłączyć w opcjach.

 1. Program został dostosowany do powyższego rozporządzenia.
 2. Drobne zmiany z zakresu badania kierowców.
 3. "Upgrader" powinien wymuszać odpowiednie uprawnienia - dzięki czemu nie powinno być problemów z aktualizacją programu niezależnie od ustawień środowiskowych.
 4. Można wyłączyć w opcjach pasek z Państwa danymi teleadresowymi - dla każdego coś miłego.

Zmiany w wersji: 8.3.27

1. Przystosowanie program do najnowszego rozporządzenia dotyczącego orzeczeń dla kierowców:    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Poz. 1659. Jako najpilniejsze wdrożono zmiany w: "OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA" i "ORZECZENIACH LEKARSKICH". Pozostałe zmiany będą sukcesywnie wdrażane.
2. Dodano na wydrukach które otrzymują badani (zaświadczenia/orzeczenia) pasek informacyjny z danymi umożliwiającymi kontakt z państwa firmą wg danych podanych w opcjach programu. Nie ma konieczności "mieszania w pieczątkach" w celu podania tych danych na wydrukach:)

Przystosowano program do najnowszego rozporządzenia dotyczącego orzeczeń dla kierowców:

Dz. U. z 2019 r. poz 1356.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 lipca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Poprawki w wersji 8.2.17: Poprawiono w oknie programu dla pt. c) [ ] C1, C1+E, C, C+E; ***) zamiast wcześniejszych ''D'' - dotyczy tylko samego opisu, wydruk orzeczenia był poprawny i zgodny z rozporządzeniem!

Poprawki w wersji 8.2.16: Drobne poprawki, literówki i znaki interpunkcyjne, związane z wcześniejszymi, wykonanymi ''na szybko'' zmianami w programie.

Wersja 8.2.12: Szybkie wdrożenie rozporządzenia.