Przystosowano program do najnowszego rozporządzenia dotyczącego orzeczeń dla kierowców:

Dz. U. z 2019 r. poz 1356.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 lipca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Poprawki w wersji 8.2.17: Poprawiono w oknie programu dla pt. c) [ ] C1, C1+E, C, C+E; ***) zamiast wcześniejszych ''D'' - dotyczy tylko samego opisu, wydruk orzeczenia był poprawny i zgodny z rozporządzeniem!

Poprawki w wersji 8.2.16: Drobne poprawki, literówki i znaki interpunkcyjne, związane z wcześniejszymi, wykonanymi ''na szybko'' zmianami w programie.

Wersja 8.2.12: Szybkie wdrożenie rozporządzenia.