Zmiany w wersji: 8.3.27

1. Przystosowanie program do najnowszego rozporządzenia dotyczącego orzeczeń dla kierowców:    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Poz. 1659. Jako najpilniejsze wdrożono zmiany w: "OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA" i "ORZECZENIACH LEKARSKICH". Pozostałe zmiany będą sukcesywnie wdrażane.
2. Dodano na wydrukach które otrzymują badani (zaświadczenia/orzeczenia) pasek informacyjny z danymi umożliwiającymi kontakt z państwa firmą wg danych podanych w opcjach programu. Nie ma konieczności "mieszania w pieczątkach" w celu podania tych danych na wydrukach:)