1. Zmodyfikowano listę historii pola/słowników, otrzymywanej po kliknięciu na dowolne pole tekstowe lub w tabeli, o możliwość:

  •    edycji i korekty fraz dla całego zakresu ich występowania,
  •    dodawania kolejnych pozycji do już istniejących wartości z pól (nie tylko zastępowania) (pola tekstowe),
  •    usprawniono samą listę.


2. Zmodyfikowano pole wydruku "Karty badania profilaktycznego" tak aby pozwalała na wpisanie całej tabeli z oceny zagrożeń (do 1000 znaków).

3. W karcie "Badania pomocnicze i Konsultacje specjalistyczne" dodano możliwość korzystania ze słowników.

4. Zmodyfikowano program pod kątem modułu MPMultiToola - teraz nie powinien ingerować w pracę programu i działać szybciej.

5. W opcjach programu umożliwiono, zmianę domyślnej odległości badania słuchu na wpisaną przez użytkownika.