Dostosowanie programu do:

Dz.U. 2018 poz. 190 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia)

Inne zmiany:

1. Uwzględniono nową podstawę prawną (tekst jednolity) dla orzeczeń dla strażaków ochotników.
2. Poprawiono generowanie rachunków/faktur - nabywca/odbiorca z dodatkowym ''wycięciem'' NIP.
3. Drobne zmiany interface uwzględniające ''niskie'' monitory.