1. Nabywca/Odbiorca - Dodano możliwość podania zakładu nadrzędnego w celu wydruku rachunków/faktur dla Nabywca/Odbiorca.
2. Znacznie przyspieszono generowanie zestawień zaległych badań.
3. Autodopasowanie okna z zakł. pracy przy wywiadzie zawodowym.
   Problem z wielkością występował dla małych rozdzielczości ekranu - np. dla netbooków.
4. Poprawiono sortowanie w głównym oknie programu.
5. Dodano pole informacyjne związane z m-cem przechowywania dokumentów - Archiwum.
6. Dostosowano niektóre elementy programu do monitorów o małej wysokości (netbooki itp.).
7. Przywrócono na wydrukach faktur/rachunków datę sprzedaży.

Drobiazgi:

  •   Zablokowano wpisywanie '','' w cennikach dla lekarzy.
  •   Nie widać domyślnie harmonogramu w lekarzach, pojawia się po kliknięciu na zakładkę harmonogram/obiegówka.
  •   Przy przypisywaniu lekarza do zestawu badań, program wpisywał czasami 1 a nie 2 dla konsultacji.