1. Dostosowano program do: "OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu."

2. Można wybrać podstawę prawną związaną z orzeczeniami lekarskimi.
    Wybór jest uzależniony od czynników wyższych, które go narzucają:)

3. Zmodyfikowano wyszukiwanie w historii pól.