1. Poprawki (w zakresie kart badań) związane z rozporządzeniem dotyczącym:
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Poz. 1659.
2. Poprawki związane z rozporządzeniem dotyczącym:
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2019 r. - Poz. 1651.
3. Automatyczne zaznaczanie "Nieprawidłowości/Patologii/..." itp.,  w tabelach, w momencie wpisywania wartości w opisie. Można oczywiście wyłączyć w opcjach.