1. Poprawki (w zakresie kart badań) związane z rozporządzeniem dotyczącym:
   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Poz. 1659.
   w zakresie: "Karty badania lekarskiego".
2. Poprawiono odznaczanie "Nieprawidłowości/Patologii/..." dla "BADANIA PRZEDMIOTOWEGO" dla pracownika, w przypadku wycofania wpisu patologii.