Poprawki raczej techniczne:)

  1. Poprawki związane z "upgraderem" umożliwiające ustawienie długości oczekiwania na odzew z serwera licencyjnego. Niestety, okazało się, że jest to zależne od wielu czynników (wiek komputera, szybkość internetu itd...) i związane z pojedynczymi przypadkami:) Długość oczekiwania na odzew można zwiększyć  w ustawieniach tak, aby komputer zdążył sprawdzić stan naszej licencji na serwerze i nie wyskakiwał komunikat o jej braku.
  2. Alternatywna opcja wydruku skanów. W przypadku niemożności wygenerowania wydruków (pojedyncze wypadki w Windows 10) w domyślny sposób, można to wykonać za pomocą wydruku alternatywnego, który kieruje obraz skanu bezpośrednio na drukarkę.
  3. Dodano dla kierowcy opcję wpisania lub nie, daty badania dla okulisty i laryngologa - pozwala to na uzupełnienie daty ręcznie na karcie przekazanej do konsultanta, lub też wygenerowanie jej z programu.
  4. Poprawiono wyświetlanie podglądu ''Wywiadu zawodowego'', domyślnie był włączony automatyczny wydruk (funkcja testowa).
  5. Poprawiono wydruk "DIOB..." dla kierowcy - dotyczy jedynie programów opartych o bazę MsSQL.
  6. Inne drobne zmiany w programie - raczej kosmetyczne:)