1. Rozbudowano i usprawniono moduł rejestru i wyliczania numerów orzeczeń.
   Teraz możliwe jest ich wyliczanie nie tylko dla firm z rejestru firm ale także dla każdego lekarza posiadającego pieczątkę MP oraz własny login w programie.
   Ponadto poprawiono przejrzystość modułu.
2. Usunięto błąd programu, który skutkował przejściem na pulpit w przypadku gdy kasowano jedyną występującą w głównej kartotece pozycję.
3. Inaczej, bardziej "bezinwazyjnie", rozwiązano wymuszanie wpisywania nazwiska i imienia dla danych osobowych.
4. W przypadku rezygnacji z zakładania nowej kartoteki, lub stwierdzenia występowania firmy lub osoby
   w istniejącej bazie danych, program nie pozostawia już "pustych wierszy".
5. Poprawiono generowanie 2 nietypowych raportów - problem dotyczył jedynie bazy MsSQL.
6. Drobne usprawnienia związane z uprawnieniami.
7. Drobiazgi w interface.