Dostępna jest najnowsza wersja programu Medycyna Pracy 2002+

 • Dodano możliwość kopiowania wyników wcześniejszych badań (do kolejnych wkładek) dla Badań Przedmiotowych.
  Dostępna jest pełna historia wcześniej przeprowadzonych badań.
  Funkcjonalność jest identyczna jak dla Wywiadu Lekarskiego - Badania podmiotowe
 • Trwają prace na dostosowaniem programu do najnowszej ustawy.
  Niestety w związku z niejednoznacznymi wytycznymi mogą się one wydłużyć.
  Oczywiście program będzie gotowy w momencie wejścia nowych przepisów.
  Wejście nowych przepisów obligatoryjnie przypada na początek 2011 r.
 • Główny nacisk położono na zmiany w interfejsie programu.

Zostały powiększone pola, w których nie był widoczny na ekranie cały tekst. Teraz można od razu podglądnąć zawartość całych pól tekstowych.

 • Dodano nową opcję wydruku Orzeczenia dla kierowców
 • Ponieważ zdarzają się sytuacje drukowania fałszywych orzeczeń, niektóre ośrodki egzaminacyjne kandydatów na kierowców, wymagają prawdziwych pieczątek i druków jak najbardziej zgodnych z przepisami.
  Ponadto usunięto napisy oryginał i kopia oraz zmniejszono wydruk do formatu A5 (pół strony).
 • Za zwrócenie uwagi na ten temat dziękuję Panu Dr Dariuszowi Skoczylasowi.

Aby dostosować program do najnowszej wersji wystarczy  w opcjach programu zaznaczyć
"Zastosuj zmiany w wydruku orzeczenia..." tak jak na zrzucie:

mp444.jpg

Dodano możliwość aktualizacji "Paragrafów" dla orzeczeń/zaświadczeń SANEPID.

We wcześniejszej wersji programu wartości te były ustawione na stałe.

Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj resztę artykułu...

 

Program komputerowy Medycna Pracy 2002+ została dostosowana do projektu z października z 2008 roku. Jednak wciąż (stan na 2009.02.01) nie ma dostępnych jednoznacznych danych związanych z datą a także zakresem oczekiwanego rozporządzenia. Jednak należy się spodziewać, że program jest do tego gotowy i wystarczy włączyć w nim odpowiednią opcję. Ponadto ewentualne korekty aplikacji powinny być bardzo niewielkie. Jednak z oficjalnym rozesłaniem upgrade poczekamy do momentu konfrontacji programu z rozporządzeniem:)

W aktualnie dostępnej wersji 4.0.5 poprawiono błąd powodujący 2× drukowanie orzeczeń!

Jeżeli jednak potrzebują Państwo aktualnej wersji w celach testowych - prosimy o kontakt e-mail.

kliknij na mnie

Aby dowiedzieć się jak przystosować program do rozporządzenia proszę pobrać plik pdf, opis znajduje się w załączniku A: [ Pobierz plik opisu ]

Aktualnie dostępna wersja programu to 4.1.5

Program komputerowy Medycna Pracy 2002+ została dostosowana do projektu z października z 2008 roku. Jednak wciąż (stan na 2009.02.01) nie ma dostępnych jednoznacznych danych związanych z datą a także zakresem oczekiwanego rozporządzenia. Jednak należy się spodziewać, że program jest do tego gotowy i wystarczy włączyć w nim odpowiednią opcję. Ponadto ewentualne korekty aplikacji powinny być bardzo niewielkie. Jednak z oficjalnym rozesłaniem upgrade poczekamy do momentu konfrontacji programu z rozporządzeniem:)

W aktualnie dostępnej wersji 4.0.5 poprawiono błąd powodujący 2× drukowanie orzeczeń!

Jeżeli jednak potrzebują Państwo aktualnej wersji w celach testowych - prosimy o kontakt e-mail.

kliknij na mnie

Aby dowiedzieć się jak przystosować program do rozporządzenia proszę pobrać plik pdf, opis znajduje się w załączniku A: [ Pobierz plik opisu ]

Aktualnie dostępna wersja programu to 4.1.5