1. Nowy wzór wydruku ''ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa''.


2. Przystosowano zegar występujący w programie. W przypadku kart graficznych zintegrowanych z serii Intel HD - mógł migać.