1. Dodano skierowanie od pracodawcy zgodne z Dz. U. 2015 poz. 457 zał. 3.
2. Dodano nowy rejestr orzeczeń zgodny z Dz. U. 2015 poz. 457.
3. Program umożliwia automatyczne wyliczanie numerów orzeczeń - wg. wielu rejestrów.
4. Drobne zmiany i poprawki w programie.