1. Poprawiono na wydrukach orzeczenia dla kierowców ''zaznaczanie'' odpowiednich p-tów niezależnie od typu drukarki.
2. Poprawiono wydruk ''Oświadczenia dot. stanu zdrowia'', zdarzały się sytuacje nie drukowania 1. pozycji.
3. Dostosowano: ''KARTA KONSULTACYJNA NEUROLOGICZNA''
4. Dostosowano: ''KARTA KONSULTACYJNA DIABETOLOGICZNA''
5. Można wyłączyć sprawdzanie poprawnego zamknięcia programu - niezalecane, ale przyspiesza start programu.
6. Modernizacja kilku drobiazgów związanych z interfacem programu.