1. Dostosowanie programu do: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r. poz.1144),

2. Poprawiono drobne błędy znalezione w poprzedniej wersji programu związanej z badaniami kierowców:

  • Dla Badania Narządu Wzroku - zlikwidowano '3)' w 2 pozycjach.
  • Dodano dopisek w 'Innych badaniach specjalistycznych' - 'Należy dołączyć wyniki wszystkich przeprowadzonych konsultacji specjalistycznych według schematu:'
  • Zmieniono czcionkę na wydruku orzeczeń na mniej zależną od modelu drukarek.