Program Medycyna Pracy 2002+ został dostosowany do najnowszych wytycznych związanych z badaniami kierowców. W tej wersji wdrożono następujące pozycje KARTY BADANIA LEKARSKIEGO:

1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ
2. PODLEGA BADANIU LEKARSKIEMU Z TYTUŁU
3. BADANIE OGÓLNE STANU ZDROWIA
   A. Badanie podmiotowe
   B. Badanie przedmiotowe
C. Skierowania na badania pomocnicze albo konsultacje specjalistyczne
4. BADANIE NARZĄDU WZROKU
5. BADANIE NARZĄDU SŁUCHU I RÓWNOWAGI
6. KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
7. BADANIA POMOCNICZE

Duży nacisk położono na „skompaktowanie” wymiarów poszczególnych kart i ewentualne ich połączenia, aby zajmowały jak najmniej miejsca w przypadku ich drukowania.