>>> Wersja 6.1.62 - Dz.U. 2014 poz. 949 - program w trakcie przystosowywania!!!

Wdrożono:

  1. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.
  2. Nowy wzór Orzeczenia (pt. 1-5+6)
  3. Inne drobiazgi związane z przystosowaniem programu do nowych wytycznych...

     

Prosimy o uzupełnienie nowej pieczątki lekarskiej WZÓR PIECZĄTKI UPRAWNIONEGO LEKARZA w opcjach programu, pieczątki:

Pozostałe zmiany aktywują się automatycznie. Jednocześnie starsze dokumenty drukowane są jak zwykle wg. odpowiednich przepisów.
Pozostałe zmiany w następnym upgrade!