W programie dokonano następujących zmian:

1. W historii, pola które nie są widoczne w całości, są odpowiednio oznaczone. Dzięki temu nie ma problemu z odczytaniem całej treści dla odpowiednich pól i niepoprawną interpretację wcześniejszych wyników badania.

2. Nie zostaje automatycznie tworzona data konsultacji dla badań przeprowadzanych przez specjalistów. Ponieważ konsultacja nie musi odbywać się w ten sam dzień co badanie, lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie pola do wpisania daty konsultacji. Pozwala to także w przypadku drukowania odpowiednich kart, i przekazania ich do wypełnienia, na ręczne wpisywanie daty konsultacji przez specjalistów.

3. Na wydruku orzeczeń pojawiły się dane jednoznacznie identyfikujące te wydruki i przypisujące je do odpowiednich danych w programie Medycyna Pracy (zgodnie z: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

4. Dla wywiadu zawodowego przeprowadzonych wg. wcześniejszych aktów prawnych (przed 2011-01-01), nie zostaje dokonywana automatyczna aktualizacja okresu zatrudnienia dla zakładu pracy, do którego przypisany jest badany. Wynika to z ówczesnych wytycznych, które nie pozwalały na dokonywanie tego typu zmian na powyższych kartach.

opcjewydrukunaa5

5. Istnieje możliwość drukowania, w przypadku wybrania dla kierowcy wydruku orzeczenia "zgodnie z wytycznymi - A5", na jednej kartce A4 pojawiają się 2 takie zaświadczenia (wer 5.2.99) lub oryginał i kopia znajdują się na dwóch osobnych wydrukach. Czyli w zależności na jakim domyślnym formacie drukujemy (A5 czy A4) nie trzeba teraz kombinować:)

6. Zaktualizowano program do kompaktowania bazy danych. W dotychczasowej wersji był zbyt restrykcyjny, co powodowało, że czasami zbyt długo czekał z kompaktowaniem. Aktualna wersja to 3.1.17.