Trwają prace nad nową wersją programu.

Z ważnych nowości:

  1. Zostanie dodane zaświadczenie dla kobiet w ciąży.
  2. Karta SANEPIDu zostanie w całości umieszczona w formie elektronicznej. Co związane jest z :
    ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
    .

Prawdopodobny czas ukończenia prac - czerwiec 2011 r.