Procent realizacji - OK
Upgrade dostepny od - 11.04.2011

1.

historia_1Możliwość podglądu CAŁEJ historii badań z poziomu aktualnych kart!
Czyli po wejściu do dowolego badania, będzie możliwe przejrzenie badań przeprowadzonych w innych firmach oraz stanowiskach, bezpośrednio z aktualnie otwartego okna.

 

historia_2 Możliwe jest przepisanie pojedynczej pozycji lub całego wcześniejszego badania do aktualnej karty bezpośrednio z "historii".

 

 

2.

historia_wpisow

Zmieniono sposób wyszukiwania, związany z przegląrką wartości dla poszczególnych pól.

 

 

 

 

3

a. historii zatrudnienia - wywiad zawodowy, pojawiają się zakłady pracy, w których badany był zatrudniony przed datą badania, a nie datą systemową. Dzięki temu,  w czasie przeglądania wcześniejszych badań, drukowane są tylko te zakłady, w których badany mógł być zatrudniony w "tamtym" czasie. Ponadto automatyczne naliczanie czasu zatrudnienia w aktualnym zakładzie pracy, jest naliczane do daty badania.
Na wydruku oprócz okresu zatrudnienia pojawiają się także daty od÷do.

b. Dla każdego nowego badania w wywiadzie zawodowym jest zakładana nowa karta. Zapobiega to sytuacjom w których we wcześniejszych badaniach pojawiają się zdarzenia z badań późniejszych. Aby skopiować wcześniejsze  badania, przy zakładaniu nowych, wystarczy skorzystać z historii.

4. W badaniu podmiotowym, dodatkowo zmieniono wielkość pól, umożliwiających wpisywanie wszystkich danych. Co wiąże się z odpowiednimi zmianami na wydruku.

5. Dla wszystkich wydruków kart badań, pojawiają się wartości identyfikujące daną kartę.

6. Zmieniono wygląd dla kart z polem do swobodnego wprowadzania tekstu (np. kons. neurolog.) .

--- KIEROWCY--- wer. 5.2.99

7. Możliwość wydruku dla kierowców, w przypadku konsultacji laryngologicznej i okulistycznej, odpowiednich kart bez zaznaczonych domyślnie wartości "Tak" lub "Nie". Wydruk taki może służyć jako karta wyjściowa do uzupełnienia przez specjalistę.

8. W przypadku wybrania dla kierowcy wydruku orzeczenia "zgodnie z wytycznymi - A5", na jednej kartce A4 pojawiają się 2 takie zaświadczenia.

9. Można wpisać dla orzeczenia dla kierowców podstawę prawną związaną z wydawanym orzeczeniem. Na wydruku pojawia się tak podana podstawa prawna zamiast miejsca do wpisania tych danych.