Dodano:

1. Możliwość drukowania i stworzenia dowolnego skierowania.
Ponieważ nie ma tak naprawdę zdefiniowanych odpowiednich wzorców, moduł pozwala na wykorzystanie gotowych schematów lub na stworzenie własnych wzorców i wykorzystanie ich przy dowolnym skierowaniu.
Zrzut z generowania skierowania
2. Możliwość wyszukiwania badanych także wg. fragmentu nazwiska i imienia.
Czyli wpisując "za" oraz "p", znajdziemy Zaręba Piotr, Boroza Pelagia itd...
3.Pojawiła się możliwość drukowania loga firmy na niektórych wydrukach.
Ilość wydruków "z logiem" będzie systematycznie rozszerzana o pozycje, które stwarzają taką mozliwość:)