DODANO:

1.

Nową funkcjonalność związaną z tzw. "Obiegówką" i kolejkami pacjentów.
Program pozwala na przypisanie pacjentowi zestawu badań wraz z realną drogą jaką musi on pokonać na terenie przychodni/szpitala, aby te badania zrealizować. Można tworzyć własne wzory związane z kolejnością i miejscem wykonywania badań. Program automatycznie przelicza godziny przyjęć na podstawie godziny startu i średniego czasu jaki został przypisany do danego badania - dowolny dla różnych lekarzy. Ponadto można umieścić na "obiegówce" mapkę z opisem zakładu.
Jednocześnie program tworzy na tej podstawie kolejki pacjentów. Dzięki czemu lekarz wie ilu i jakiego typu pacjentów musi jeszcze przyjąć. Pielęgniarka ma jednocześnie możliwość podglądu zajętości czasu dla dowolnego lekarza.

2. Możliwość umieszczenia loga zakładu także na rachunkach/fakturach.

3. Poprawiono drobne błędy wynikłe z wprowadzenia obiegówki - dotyczy wersji 5.9.87/88.