Wg intarpretacji Ministerstwa Zdrowia, Pismo MZ z 28 stycznia 2013 do wszystkich starostów RP WK - "...w tym konkretnym przypadku, skutecznym sposobem rozwiązania problemu, będzie odręczne dopisanie przez lekarzy i psychologów, na wzorach dokumentów oznaczeń brakujących kategorii prawa jazdy...".

Czyli:

Na dzień dzisiejszy wiążącą jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia - czyli dopisywanie odręczne na obowiązujących drukach.
Interpretacje to jedynie opinie autora/ów i nic więcej w ramach obowiązującego prawa.

Wzory dokumentów są jednoznaczne narzucone przez odpowiednie przepisy i nie mogą ulegać zmianie. Tak więc pomimo szczerych chęci, w programie nie możemy chwilowo dodać nowych kategorii na wydrukach i wszystko pozostaje wg stanu aktualnego:)