Zmiany:

1. Możliwość zapisania, rejestracji i oczywiście wydrukowania skierowań od pracodawcy.
2. Nowy wydruk dla kierowcy związany ze zwolnieniem z zapinania pasów.
3
. Można wybrać lub wpisać dowolny typ szkoły na zaświadczeniu dla ucznia - domyślnie jest ponadpodstawowa.
4.
Wprowadzone dodatkowe odświeżanie pola z datą nast. bad. dla orzeczenia dla pracownika. Jego dokładność była wcześniej zależne od konfiguracji sprzętowej.
5.
Wyłączenie sprawdzania dla daty urodzin, czy wpisana data przypada na niedzielę :)
6.
W 'zaświadczeniu lekarskie - dla kierowcy' dodano możliwość drukowania lub nie pieczątki lekarskiej.