Dodano:
1. Uwzględniono nową numerację w pieczątkach nagłówkowych - Kod resortowy.

Zamiast numeru regon może być drukowany, aktualnie przyznany odpowiedni numer kodu resortowego. Aktywacja nowego numeru, następuje poprzez jego wpisanie w opcjach, oraz dodatkowo wpisanie daty, od której ma on obowiązywać. W celu zachowania zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi obowiązującymi dla kart sprzed przyjętej daty, "starsze karty" będą drukowane  z numerem REGON.

2. Można wyłączyć pytanie o to, czy jest to podgląd czy też docelowy wydruk w zaświadczeniach.
Przy dużej ilości wydawanych zaswiadczeń i oczywiście przy założeniu, że rzadko się mylimy, ciągłe pytanie co chcemy osiągnąć (podgląd czy wydruk wraz z zapisaniem do historii) mogło być męczące:) Mimo wszystko, przy niewielkiej ilości zaświadczeń warto zawsze je podglądnąć przed wydaniem.

Zmieniono:
3.
Drobne zmiany w wydrukach Faktur związane z ich dostosowaniem do aktualnych przepisów.

Poprawione błędy:
4.
Na wydruku zaświadczenia o braku konieczności używania pasów bezp. nie odświeżał się PESEL.
5.
W przypadku wybrania "tradycyjnego" orzeczenia dla kierowcy - czyli 2xA4, oraz nowego typu pieczętki z kodem resortowym, nie pojawiała sie podstawa prawna i wydruk był niepełny.

Czekamy na kolejne sugestie związane z programem...