1. Dodano w danych firmy pola umożliwiające wpisanie telefonu, uwag oraz osoby kontaktowej i e-maila (z automatyczną wysyłką via program pocztowy) .
2. Dodano w danych osobowych pola umozliwiajace wpisanie uwag, e-maila (z automatyczną wysyłką via program pocztowy) i telefonu.
3. Dodano automatyczne wyliczanie wieku badanego - w danych badanego i dla karty Badania Przedmiotowego.
4.
Zwiększono wielkość pól "rozpoznanie" dla bad. poszerzonego, Dgn dla bad. okulistycznego i Dgn dla bad. laryngologicznego.
5. W module wyszukiwania wcześniejszych wartości możliwe jest podejrzenie długich tekstów przed ich przypisaniem. Wystarczy wcześniej, przed kliknięciem na pozycję listy, wcisnąć i przytrzymać klawisz "Shift" z klawiatury.
6.
Program umożliwia zapisanie w rejestrze wydania dowolnego orzeczenia/zaświadczenia. Wcześniej były zapisywane jedynie te, wobec których istniały jednoznaczne wytyczne. W związku z możliwością traktowania programu jako archiwum, zsadne wydaje się wprowadzenie rozszerzonej rejestracji takich dokumentów.
7.
Na wydruku "badania okulistycznego" dla kierowcy usunięto zbędne linie w 2 polach.
    Dla badań "obuocznych" trudno przeprowadzić podział na oko lewe i prawe:)
8. Można wybrać, czy drukować kolor zółty czy też nie na rachunkach.
    Podobno dzięki niemu rachunki były odróżnialne i w konsekwencji płacone szybciej:)
9. W wydruku zaświadczenia o konieczności noszenia okularów dodano informację, że jest ono wystawiane na odpowiedzialność lekarza.
    W związku z brakiem informacji o możliwości odwołania się do niego, oraz brakiem jednoznacznych przepisów, na podstawie których powstało.

(Nd. MsSQL)

10. Wprowadzone dodatkowe odświeżanie dla orzeczenia dla pracownika. Jego dokładność byłą wcześniej zależne od konfiguracji sprzętowej i wielkości bazy danych.
11. Wydłużono pole drukowania daty nast. badania dla ucznia - w przypadku "długich" nazw miesięcy nie widać było roku -
    (problem pojawił się w wersji 5.8.23).