opcje_alternatywnahistoria1. Dodatkowe pole w wywiadzie zawodowym, umożliwiające wpisanie historii zatrudnienia w formie notatki. Format pola nie jest zgodny z odpowiednimi aktami prawnymi, ale czasami nie ma innej możliwości uzupełnienia "w przybliżeniu" tych danych. W związku z powyższym jest to pole opcjonalne - pojawiające się po akceptacji w opcjach. Oczywiście po wypełnieniu, dane pojawiają się na wydruku wywiadu zawodowego.

2. Możliwość dodawania i wyszukiwania numeru telefonu w danych firm.

3. Mozliwość zapisania i wydrukowania leków wydanych na receptę. UWAGA - nie jest to moduł wydruku recept, a jedynie możliwość rejestracji/wydruku wydania takowej, w celach sprawozdawczych.

4. Przy wypełnianiu orzeczenia, program automatycznie przeskakuje z pola ze stanowiskiem do pola z datą następnego badania.