1. Nowy wydruk dodatkowy - zaświadczenie o konieczności używania okularów korekcyjnych. Istniejeokularykorekcyjne_opcjonaln dodatkowa możliwość drukowania zaświadczenia z datą urodzenia i nazwą zakładu pracy.
2. Poprawiono wydruk wywiadu zawodowego dla kart sprzed 2008 roku.
3. Usunięto zółte tło na wydrukach.
4. Dodano automatyczne sumowanie poszczególnych pozycji dla zestawienia lekarzy wg przeprowdzonych badań.
5. Rozszerzony kalendarz automatycznie zmienia kolor, jeżeli wybrana data przypada na sobotę lub niedzielę.
6. Usunięto zbędne pola z bazy danych - dotyczy MSJet - nadmiarowość pól mogła powodować problemy przy bazach ponad kilkadziesiąt tysięcy orzeczeń...
7. Poprawiono odczytywanie dat - problem dotyczy wyłącznie bazy MSSQL i był związany z dodatkowym wyświetlaniem godziny dla niektórych pól na wydrukach.
8. Lifting niektórych okien w programie...