1. Usunięto z orzeczenia w badaniu MS powtarzającą się frazę...
2. Program pozwala na wprowadzenie i weryfikację PESEL dla osób urodzonych po 2000 r.
3. Przy wystawianiu faktur/rachunków program poprawnie interpretuje wielokrotne firmy/osoby.

4. Dodano opcję rezygnacji z autouzupełniania ulicy dla danych osobowych i danych firmy.

ul_taknie

5. Dla wydruku"Karty badania profilaktycznego" automatycznie uzupełniane jest pole:

czynniki_szkodliwe

6. Dla "Badania przedmiotowego" wstaw w polu: "Orientacyjne pole widzenia" można wpisać dowolną domyślną wartość - np: "w normie" lub "zachowane bez ubytków" itp...

orientacyjne_pole_widzenia