Ukazała się najnowsza wersja programu. Zmiany wynikają z Dz.U. 2012 nr 0 poz. 24:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wprowadzono następujące zmiany związane głównie z adaptacją w karcie Badania narządu słuchu i równowagi:
1. Z karty badania laryngologicznego dla kierowcy usunięto Badanie akumetryczne słuchu.
2. Dodano mozliwość wyboru: Próba Unterbergera / Próba Fukudy
3. Drobiazgi