W tej wersji dodano moduł MPMultiTool służący do zarządzania aktualizacjami, licencjami i do zgłaszania błędów programu:)

Program automatycznie pobierze ten moduł, należy się zgodzić na jego instalację.

O ile wszystko odbędzie się poprawnie - kwestie związane z aktualizacjami i licencjami będą zarządzane bezpośrednio z modułu.

W najbliższym czasie dodamy także opcję otrzymywania tą drogą dokumentów księgowych.

1. Rozszerzenie/wyszczególnienie uprawnień użytkowników + możliwość wyboru zaawansowanych lub podstawowych uprawnień.
2. Możliwe jest bezpośrednie wpisanie w historii zatrudnienia, okresu zatrudnienia, bez podawania dokładnych dat.

tabela zatrudnienia
tabela zatrudnienia


3. Poprawiono ''ukrywanie'' pieczątek (o ile wybrano taką opcję) na wydrukach nowych orzeczeń dla kierowców.
4. Drobne zmiany w zestawieniu kosztów - wypełnianie całych kolumn z możliwością powiązania daty badania i typu płatności.
5. Dla rachunków/FVAT - przy wyborze innego niż ''przelew'' rodzaj płatności, automatycznie przyjmowana jest aktualna/dzisiejsza data dokumentu.
6. Przegrywanie logu działań do bazy pomocniczej powinno działać szybciej.

Wersja przejściowa do linii 8.0.0, w której zintegrowano nowy moduł MPMultiTool.

1. Szybkie dostosowanie programu do nowych przepisów z rozporządzenia. W pierwszej kolejności w zakresie orzeczeń dla kierowców.

Dotyczy:
Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

 

 • Data ogłoszenia:2018-10-09
 • Data wejścia w życie:2018-10-10
 • Data obowiązywania:2018-10-10

 

1. Na wydruku ''Badania Przedmiotowego'' program automatycznie dostosowuje wielkość czcionki do długości pozycji.
2. Istnieje możliwość wyboru dowolnej pieczątki przypisanej do lekarza mp/kierowca (przypisanej do "logowanie") przy wydruku. Osobie wybierającej pieczątki nadane muszą być odpowiednie uprawnienia.3. Wprowadzono kilka usprawnień w kosztach - zestawieniu badań:  

   a. program pozwala na wybranie dowolnego, automatycznie generowanego na podstawie cennika firmy. Cenniki nie są już ograniczone do 3,
   b. automatycznie są uzupełniane oba pola daty badania oraz sposobu zapłaty,
   c. automatycznie przyjmowany jest z wybranego dla zakładu sposób zapłaty,
   d. rozszerzono zakres danych przechowywanych w zestawieniu dokumentów,
   e. program lepiej sortuje pozycje przy dodawaniu cenników (istotne dla: MsSQL).

4. Dodano możliwość wydruku zbiorczego rach./fakt. za dowolny okres.
5. W rach./fakt. wprowadzono możliwość (domyślną - do wyboru w opcjach) automatycznego wyliczania nr dokumentu.

6. Program pozwala na wygenerowanie zbiorczego zestawienia wszystkich badań dla firm za dany okres, z podziałem na firmy.

7. Poprawnie wyświetla się Kalendarz  w win. 10 (dostępny po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na pola z datą), zdarzały się "obcięcia" jego prawej strony.

 1. RODO: dodatkowe pole na wydruku ''Badania podmiotowego'' dla pracownika i ''Oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia'' dla kierowcy, informujące badanego, poświadczone podpisem i pozwalające na wykazanie należytej staranności związanej z RODO:)
  Opcję włącza/wyłącza się poprzez wpisanie odpowiedniej frazy w odpowiednim polu. Istniej już wstępnie zdefiniowana treść, którą można zmodyfikować. 2. Poprawiono wydruk ''Karty badania profilaktycznego'' - po ostatniej poprawce nie naliczały się kolejne numery.
 3. Zmieniono sposób w jaki program sprawdza czy istnieje już w bazie osoba (PESEL) lub firma (NIP) - program sprawdza, informuje, i w zależności od intencji pozwala na dodanie identycznej pozycji lub rezygnację z tego.
 4. Poprawiono błąd mogący objawiać się brakiem zapisu pól w orzeczeniu dla pracownika, zapis na niektórych komputerach działa prawidłowo - na innych są problemy. Zamiast stwierdzić "taką mamy pogodę" - zmieniliśmy ten moduł:)
  Problem wynikał ze specyfiki bazy MsJet w połączeniu z różnymi konfiguracjami komputerów. Można go obejść poprzez zwiększenie czasu jaki program "czeka" na uaktualnienie bazy. Najlepiej wybrać tak jak poniżej:  Problem nie dotyczy to programów działających w oparciu o bazy MsSQL.

 5. Poprawiono/zoptymalizowano różne drobiazgi.
 1. Program umożliwia automatyczne lub ręczne powiększanie tabel na cały dostępny obszar - szczególnie istotne dla ''małych, co do wysokości monitorów'' (netbooki). Tę funkcjonalność można dostosować w opcjach programu. 2. Zwiększono do 250 znaków możliwość wpisywania stanowiska.
 3. Znacznie skrócono czas generowania okna nr 10) badania pomocnicze...
 4. Znacznie skrócono czas inicjalizacji modułu wydruków.
 5. Skrócono czas wywołania niektórych innych opcji - tak naprawdę istotne w przypadku zdalnych baz danych.
 6. Inne, pozwalające na wygodniejszą pracę, zmiany w programie.
 1. Ułatwienia w programie pozwalające na łatwiejsze przełączanie się m-y bazami (mdb/MsSQL) oraz konfigurację programu.
 2. Dodano możliwość przypisania indywidualnych pieczątek dla lekarzy, dobieranych wg. logowania.
 3. Poprawiono zakładanie cenników dla lekarzy.
 4. Poprawiono wydruki orzeczeń pod kątem drukowania lub nie pieczątek lekarskich.
 5. Przystosowanie "Upgrader" do autoustawiania dla MsSQL.
 6. Wprowadzono zabezpieczenie, które nie pozwalają na edycję "nieistniejących" pozycji:)
 7. Nowe okno zamawiania licencji - nowocześniejsze i łatwiejsze do zrozumienia:)

Dostosowanie programu do:

Dz.U. 2018 poz. 190 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia)

Inne zmiany:

1. Uwzględniono nową podstawę prawną (tekst jednolity) dla orzeczeń dla strażaków ochotników.
2. Poprawiono generowanie rachunków/faktur - nabywca/odbiorca z dodatkowym ''wycięciem'' NIP.
3. Drobne zmiany interface uwzględniające ''niskie'' monitory.

 1. Dodano nowy moduł pozwalający na pobranie danych firmy wg NIP z GUS.
 2. Usunięto błąd dublowania wydruku związany z ''Oświadczeniem dotyczącym stanu zdrowia'' dla kierowcy .
 3. Wprowadzono modyfikację wyliczania PESEL dla osób ur. po 2000 r., związaną z domyślnymi ustawieniami dla win10 (problemy z innym formatem daty).
 4. Poprawiono błąd, który się pojawiał w momencie dodawania nowego badanego, bez PESEL, i bez uzupełnienia daty urodzenia i płci.
 5. Zmieniono sposób zamiany pierwszej litery na dużą dla ''nazwiska'' i ''imienia''.

1. Dostosowano program do: "OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu."

2. Można wybrać podstawę prawną związaną z orzeczeniami lekarskimi.
    Wybór jest uzależniony od czynników wyższych, które go narzucają:)

3. Zmodyfikowano wyszukiwanie w historii pól.