1. Dodano możliwość przeglądania i drukowania ewidencji numerów wydanych orzeczeń.
       Możliwy jest wydruk dla dowolnego lekarza, dla firm wg ich rejestru, zbiorczy oraz dla dowolnego zakresu czasu.
       Moduł jest dostępny tak jak wcześniej z karty orzeczeń lub bezpośrednio z menu programu w opcjach ">Inne<".
2. Poprawiono błąd, który w zestawieniu badań dla poszczególnych lekarzy zamieniał pozycje z badań studentów z SANEPIDem"
3. W tabeli z orzeczeniami lekarskimi z symbolami, można zmieniać "przekreślenie" przyciskiem i nie trzeba wpisywać Tak/Nie.
4. Zmiany w interface poprawiające przejrzystość programu.

1. Program pozwala na zdefiniowanie wielu pieczątek nagłówkowych.
   Odpowiednie pieczątki pokazują się na wydrukach i są możliwe do wyboru w trakcie uruchamiania programu oraz z jego opcji.
2. Usprawniono moduł generowania PDFów.
3. Drobne korekty interface.

Spore zmiany w programie - stąd zmiana linii z 8x na 9x

1. Program pozwala na bezpośrednie "wydruki" do PDFów - dzięki czemu istnieje możliwość przekazania dowolnych danych w formacie elektronicznym.
   Wydruki są gromadzone w odpowiednich katalogach, tak aby były dostępne jak najszybciej.
   Oczywiście czekamy na uwagi, czy wybrany przez nas sposób agregacji jest optymalny.
2. Program jest dostosowywany do Dz.U. 2020 poz. 2131 - ... przeprowadzania badań lekarskich pracowników...
3. Program jest dostosowywany do Dz.U. 2020 poz. 2213 - ...uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
4. Poprawa "Upgradera". Inaczej zrealizowano zmiany w bazach danych oraz, mniej istotne, zmieniono jego wygląd.
5. Drobne usprawnienia interface aplikacji Medycyna Pracy 2002+.

1. Dodano nową opcję przy wydruku orzeczeń z symbolami dla pracowników.
   Teraz możliwe jest wydanie tych orzeczeń bez wyszczególnionego zakładu pracy.
   Możliwe jest podanie "nagłówka" związanego z tym orzeczeniem - jako przykładowe jest użyte orzeczenie dla instruktora nauki jazdy.
2. W module rozliczeń dodano nowy wydruk pozwalający na sumaryczne podsumowanie badań dla poszczególnych badanych z firm.
   W zestawieniu wyliczone są badania z cennika oraz sumaryczna ich ilość i kwota dla poszczególnych pozycji.
3. Program dokładniej sprawdza, czy zostały uwzględnione wszystkie dane związane z wydaniem orzeczeń z symbolami dla pracownika.
   Możliwe jest wyłączenie w opcjach wymuszania obecności tych danych (daty nast. badania, numeru rejestru i daty skierowania).

1. Rozbudowano i usprawniono moduł rejestru i wyliczania numerów orzeczeń.
   Teraz możliwe jest ich wyliczanie nie tylko dla firm z rejestru firm ale także dla każdego lekarza posiadającego pieczątkę MP oraz własny login w programie.
   Ponadto poprawiono przejrzystość modułu.
2. Usunięto błąd programu, który skutkował przejściem na pulpit w przypadku gdy kasowano jedyną występującą w głównej kartotece pozycję.
3. Inaczej, bardziej "bezinwazyjnie", rozwiązano wymuszanie wpisywania nazwiska i imienia dla danych osobowych.
4. W przypadku rezygnacji z zakładania nowej kartoteki, lub stwierdzenia występowania firmy lub osoby
   w istniejącej bazie danych, program nie pozostawia już "pustych wierszy".
5. Poprawiono generowanie 2 nietypowych raportów - problem dotyczył jedynie bazy MsSQL.
6. Drobne usprawnienia związane z uprawnieniami.
7. Drobiazgi w interface.

1. Dodano w opcjach rozliczeń możliwość generowania zbiorczego raportu, bez uwzględniania poszczególnych pozycji związanych z badaniem.
   Generowane są tylko nazwiska + suma za badania - kwestia RODO.
2. W zaświadczeniu lekarskim dla ucznia zmieniono poz. z 1175 na 1661.
3. Na wydruku DIOB dla kierowcy z automatu pokazują się także kat. "A2" i "AM".
4. Zmieniono sposób upgradowania na taki, który powinien zadziałać niezależnie od konfiguracji komputera i systemu.

Ta wersja zawiera sporo zmian!

1. Całkowicie przebudowano moduł "Obiegówka".
   W aktualnej wersji pozwala on na automatyczne wyliczanie kolejek i przypisywanie badanych do wolnych okresów czasu dla poszczególnych lekarzy.
   Wyliczenia można przeprowadzać wg dowolnego schematu badań.
   W wyliczeniach uwzględniane są także harmonogramy przyjęć lekarzy.
   Dzięki temu program może ustawić optymalną "ścieżkę pacjenta" dla różnych schematów badań.
   Możliwa jest także ręczna korekta gotowych obiegówek.
   Więcej na temat nowego modułu można się dowiedzieć klikając TUTAJ
2. Modyfikacja podglądu kolejki do zalogowanego lekarza, tworzonej na podstawie obiegówki i widocznej po jego zalogowaniu.
3. Zmieniono sposób w jaki program informuje o błędnym logowaniu - jest teraz mniej "inwazyjny".
4. Można wybrać opcjonalną datę wystawienia Karty Informacyjnej albo z daty jej "otworzenia" albo na podstawie daty badania podmiotowego.
5. Można do "Skanów" dodawać także pliki PDF, a nie tylko bitmapy.
6. Dodano dodatkową informację związana z edycją osób i firm, które zostały już przypisane do kartoteki.
7. Istotne poprawki dla wersji działającej w oparciu o MsSQL związane z interpretacją dat.
8. Rozszerzono uprawnienia - są lepiej widoczne w menu programu.
9. W karcie z orzeczeniami zmieniono kodowanie znaków. Wydruk był poprawny ale zdarzył się pojedynczy przypadek braku polskich znaków przy wpisywaniu do niektórych pól. Ale skoro miał miejsce - mógłby się powtórzyć:)

W programie dokonano następujących zmian:

  1. Dodano moduł eksportu firm do arkusza Excela (o ile posiadamy MS Excell) lub plik csv możliwy do importu w Open/Libre Office.
  2. Poprawiono wyliczanie numeru PESEL dla osób po 70.
  3. Dla wydruku orzeczeń dla kierowcy zmodyfikowano sposób przedstawiania adresu.
  4. Drobne usprawnienia + litrówki.

 

1. Zmodyfikowano moduł związany z wystawianiem faktur.
   Przeprowadzono kilka optymalizacji. Ponadto uporządkowano interface modułu.
   Teraz powinien być jeszcze bardziej użyteczny:)
2. Dodano nowy opcję w programie, umożliwiającą grupowe kasowanie błędnie założonych rekordów.
   Sytuacja taka mogła mieć miejsce gdy w trakcie zakładania rekordu zdarzyły się problemy z komputerem lub inne sytuacje, które mogły się skończyć przerwaniem procesu zakładania nowych rekordów.

3. Inne drobne zmiany związane z interfacem.

W aktualnej wersji programu:

  1. Poprawiono sprawdzanie istniejących firm wg NIP.
  2. Poprawiono sprawdzanie istniejących osób wg PESEL.
  3. W zestawieniach kosztów można automatycznie przypisać aktualną datę także do kolumny związanej z datą badania dla lekarza.
  4. Poprawiono sortowanie kosztów w firmie dla baz opartych o MsSQL.
  5. Inne drobne usprawnienia w działaniu programu, zmiana opisów itp.