1. Duże zmiany w wyglądzie interface programu!
    Program powinien być bardziej czytelny i wyglądać nowocześniej:)

2. Zmodyfikowano naliczanie zestawień i faktur.
  a) Uwzględniono pozycje bez zdefiniowanego podtypu.
  b) Zlikwidowano różnice wynikające z zastosowania wielkich i małych liter w nazwach pozycji. (np.: EkG vs EKG)
  c) Uwzględniono możliwość występowania sytuacji, w której identyczne pozycje cennika, mogą mieć różne ceny.
3. Dodano moduł pozwalający na wyszukiwanie i kasowanie zbędnych kosztów.

4. Nie można teraz skasować pozycji kartoteki, o ile nie usunie się wcześniej związanych z nią kosztów.
5. Możliwość definiowania nowych parametrów dla wydruku Rachunków/Faktur.


6. Nowy wzór wydruku czasu pracy dla niepełnosprawnych (8 godz., 7 godz. i noc).