1. Rozszerzenie/wyszczególnienie uprawnień użytkowników + możliwość wyboru zaawansowanych lub podstawowych uprawnień.
2. Możliwe jest bezpośrednie wpisanie w historii zatrudnienia, okresu zatrudnienia, bez podawania dokładnych dat.

tabela zatrudnienia
tabela zatrudnienia


3. Poprawiono ''ukrywanie'' pieczątek (o ile wybrano taką opcję) na wydrukach nowych orzeczeń dla kierowców.
4. Drobne zmiany w zestawieniu kosztów - wypełnianie całych kolumn z możliwością powiązania daty badania i typu płatności.
5. Dla rachunków/FVAT - przy wyborze innego niż ''przelew'' rodzaj płatności, automatycznie przyjmowana jest aktualna/dzisiejsza data dokumentu.
6. Przegrywanie logu działań do bazy pomocniczej powinno działać szybciej.

Wersja przejściowa do linii 8.0.0, w której zintegrowano nowy moduł MPMultiTool.