1. Program pozwala na zdefiniowanie wielu pieczątek nagłówkowych.
   Odpowiednie pieczątki pokazują się na wydrukach i są możliwe do wyboru w trakcie uruchamiania programu oraz z jego opcji.
2. Usprawniono moduł generowania PDFów.
3. Drobne korekty interface.