1. Na wydruku ''Badania Przedmiotowego'' program automatycznie dostosowuje wielkość czcionki do długości pozycji.
2. Istnieje możliwość wyboru dowolnej pieczątki przypisanej do lekarza mp/kierowca (przypisanej do "logowanie") przy wydruku. Osobie wybierającej pieczątki nadane muszą być odpowiednie uprawnienia.3. Wprowadzono kilka usprawnień w kosztach - zestawieniu badań:  

   a. program pozwala na wybranie dowolnego, automatycznie generowanego na podstawie cennika firmy. Cenniki nie są już ograniczone do 3,
   b. automatycznie są uzupełniane oba pola daty badania oraz sposobu zapłaty,
   c. automatycznie przyjmowany jest z wybranego dla zakładu sposób zapłaty,
   d. rozszerzono zakres danych przechowywanych w zestawieniu dokumentów,
   e. program lepiej sortuje pozycje przy dodawaniu cenników (istotne dla: MsSQL).

4. Dodano możliwość wydruku zbiorczego rach./fakt. za dowolny okres.
5. W rach./fakt. wprowadzono możliwość (domyślną - do wyboru w opcjach) automatycznego wyliczania nr dokumentu.

6. Program pozwala na wygenerowanie zbiorczego zestawienia wszystkich badań dla firm za dany okres, z podziałem na firmy.

7. Poprawnie wyświetla się Kalendarz  w win. 10 (dostępny po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na pola z datą), zdarzały się "obcięcia" jego prawej strony.