1. RODO: dodatkowe pole na wydruku ''Badania podmiotowego'' dla pracownika i ''Oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia'' dla kierowcy, informujące badanego, poświadczone podpisem i pozwalające na wykazanie należytej staranności związanej z RODO:)
    Opcję włącza/wyłącza się poprzez wpisanie odpowiedniej frazy w odpowiednim polu. Istniej już wstępnie zdefiniowana treść, którą można zmodyfikować.



  2. Poprawiono wydruk ''Karty badania profilaktycznego'' - po ostatniej poprawce nie naliczały się kolejne numery.
  3. Zmieniono sposób w jaki program sprawdza czy istnieje już w bazie osoba (PESEL) lub firma (NIP) - program sprawdza, informuje, i w zależności od intencji pozwala na dodanie identycznej pozycji lub rezygnację z tego.
  4. Poprawiono błąd mogący objawiać się brakiem zapisu pól w orzeczeniu dla pracownika, zapis na niektórych komputerach działa prawidłowo - na innych są problemy. Zamiast stwierdzić "taką mamy pogodę" - zmieniliśmy ten moduł:)
    Problem wynikał ze specyfiki bazy MsJet w połączeniu z różnymi konfiguracjami komputerów. Można go obejść poprzez zwiększenie czasu jaki program "czeka" na uaktualnienie bazy. Najlepiej wybrać tak jak poniżej:



    Problem nie dotyczy to programów działających w oparciu o bazy MsSQL.

  5. Poprawiono/zoptymalizowano różne drobiazgi.