W aktualnej wersji programu:

  1. Poprawiono sprawdzanie istniejących firm wg NIP.
  2. Poprawiono sprawdzanie istniejących osób wg PESEL.
  3. W zestawieniach kosztów można automatycznie przypisać aktualną datę także do kolumny związanej z datą badania dla lekarza.
  4. Poprawiono sortowanie kosztów w firmie dla baz opartych o MsSQL.
  5. Inne drobne usprawnienia w działaniu programu, zmiana opisów itp.