1. Dodano Zaświadczenie lekarskie dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
2. Dodano w opcjach historii, kopiowanie danych z tabel. Ponadto w przypadku braku odpowiedniej pozycji dla aktualnych badań - przykładowo przy kopiowaniu ze starszych kart, odpowienie "nieskopiowane" pola są zaznaczane na inny kolor.
3. W "Zaświadczeniu lekarskim ogólnym" dodano na wydruku datę wydania orzeczenia - może być różna od daty badania.
4.Zmieniono wygląd opcji programu. Teraz są one bardziej przejrzyste i odpowiednio pogrupowane. 
5. Nie kopiuje domyślnie z poprzednich kart tętna i RR dla badania przedmiotowego. Możliwe jest skopiowanie odpowiednich pozycji z historii. Podyktowane jest to koniecznością przebadania powyższych parametrów w trakcie badania:)