Program został dostosowany do:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

W programie dokonano następujących zmian:

1. Dostosowanie programu do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 kwietnia 2011 r.dzu201188503
2. Dodano Karta Konsultacji Diabetologiczna...
3. Dodano Karta Konsultacji Neurologiczna...
4. Zmieniono podstawę prawną dla *** w orzeczeniu lekarskim (załącznik 5 rozp.)
5. Zmieniono próbę Flecka na Unterbergera (Załącznik nr 9 rozp.)
6. Dodano kategorie prawa jazdy i badanego do głównej karty - nie trzeba tego wpisywać w odp. polach później.

Pozostałe zmiany

7. Możliwe jest określenie czasu jaki program ma na odświeżenie baz - dzięki temu na wydruku pojawiają się zawsze aktualne zmiany.
8.
Program automatycznie wylicza nr orzeczenia dla kierowców wg 2 wzorów (więcej w opcjach). Jednoczesnie dostepny jest podgląd numerów wydanych orzeczeń.
9.
Dla studenta i ucznia dodano pole pozwalające na bezpośrednią edycję kierunku kształcenia.
10.
Kilka drobiazgów związanych z wyglądem programu...

Przejście do wersji zgodnej z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 kwietnia 2011 r. nastąpi automatycznie 29.06.2011

Koniec testów i wysłanie najnowszej wersji programu przewidujemy do 20 czerwca 2011 r.

Tak jak we wszystkich innych zmianach, poprzednie wersje badań/wydruków będą zgodne z datami przypadających im badań!!!