Najnowsza wersja programu 5.0.35
Ze względu na bardzo duże zmiany w programie zdecydowaliśmy się przejść o 0.5 numeru do przodu. Tak więc aktualna wersja otwiera linię 5.0 programu Medycyna Pracy 2002+
Oto lista zmian:
1. Zaadaptowano program do najnowszej ustawy z 2010 r.
2. Zrezygnowano z wymagalności PESEL i NIP -
odpowiednie wartości można wprowadzać później lub nadawać inne numery (np. DO dla PESEL).
3. Dokonano wielu zmian w interfejsie programu, co powinno wpłynąć na jego czytelność.
4. Przy wyborze cenników w kosztach mamy podgląd cenników przypisanych do firmy.
5. Badanie podmiotowe kopiowane jest w całości z wcześniejszych danych.
6. Przyspieszono kilka opcji - min. wydawanie orzeczeń dla pracownika.
7. Wiele innych, drobnych zmian.