Najnowsza wersja programu 5.0.41

Dodano
1. Zaadaptowano program do najnowszej ustawy z 2010 r.
w zakresie zaświadczeń dla ucznia, studentów, studiów doktoranckich
2. Przycisk pozwalający na automatyczne dodanie aktualnego zakładu do
historii zatrudnienia
w Wywiadzie lek./przedmiotowym,
+ możliwość aktualizacja danych - automatyczne przeliczanie wg akt. daty okresu zatrudnienia.


Poprawiono błędy
1. Błędne wyliczanie płci z PESEL.
2. Błąd przy generowaniu Kosztów w przypadku braku cenników.
3. Literówki na wydrukach.
4. Dostęp do dodatkowego opisu badania dla kart z numerem ponad 10.
- dotyczy kart/wkładek zakładanych wg "starych" przepisów.
5. Możliwość rezygnacji z ładowania przy starcie danych do pamięci -
w przypadku "nieodpowiedniej" konfiguracji kończyło się to brakiem odpowiedzi ze strony programu.
6. Inne drobne błędy.