W najnowszej wersji programu dodano:

1. Dodano 'zaświadczenie lekarskie - dla kierowcy'
UWAGA
Zmodyfikowany wydruk powstał po długich negocjacjach jako forma kompromisu.
Ponieważ jest to forma WYMAGANA przez niektóre WOMPy, została w takiej formie zamieszczona w programie (inna interpretacja zgodna z prawem MP kliknij tu).
Zaświadczenie różni się od "KOD 21-23" jedynie tekstem:opcjedodatkowe-zaznacz "W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do przepisów art. 43 pkt 2 oraz art. 229 § 4 Kodeksu Pracy stosownie do przepisów art. 39 J i art. 39 M Ustawy z dn. 06.09.2001 o Transporcie Drogowym (Dz. U. 125 poz. 874, Nr 176 poz. 1238) orzeka się, że:" w "nagłówku".
+Możliwe jest wydruk z podanym zakładem pracy lub bez niego.
Zaświadczenie pokaże się po zaznaczeniu w opcjach programu (patrz zrzut):

POPRAWIONO:

nowewydruki_pracownik

2. > 'wydruk ogólny' - 'P r a c o w n i k - KURS ORAZ DO PRACY...'.

3. > 'wydruk ogólny' - 'P r a c o w n i k - praca na wysokości ...'.

INNE:

4. Istnieje możliwość dodania do słownika badania przedmiotowego kierowcy  nowego pola.edycja_slowniki_badprzPrzykładowo dodanie nowej pozycji związanej z np.: poziomem glukozy.

slowniki_edycja_menu


+5. Program automatycznie przypisuje "typ zapłaty" do kosztów.

+6. Poprawiono/zmieniono kilka drobiazgów w interface.