Tutaj przedstawiamy starsze akty prawne związane z medycyną pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 7 stycznia 2004 r.

w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

(Dz. U. Nr 2, poz. 15)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 2 września 2003 r.

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa

(Dz. U. Nr 160, poz. 1563)

 

USTAWA

z dnia 23 lipca 2003 r.

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. Nr 149, poz. 1452)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

(Dz. U. Nr 67, poz. 633)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 stycznia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania

(Dz. U. Nr 37, poz. 328)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 6 marca 2003 r.

w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac.

(Dz. U. Nr 61, poz. 551)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 lipca 2002 r.

w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.

(Dz. U. Nr 132, poz. 1115)

USTAWA

z dnia 28 października 2002 r.

o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

(Dz. U. Nr 199, poz. 1671)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 5 czerwca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i materiałów medycznych, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

(Dz. U. Nr 88, poz. 801)

USTAWA

z dnia 1 marca 2002 r.

o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.

(Dz. U. Nr 25, poz. 253)