Zmiana we wzorze Orzeczenia dla pracownika:

"W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do art. 43 pkt 2 i art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 108), orzeka się, że"

Interpretacja:
Taki wzór orzeczenia "wyprodukował" portal Medycyna Pracy, wskazując w podstawie prawnej dziennik ustaw w którym był tekst jednolity Kodeksu pracy - status tego aktu w chwili obecnej podany w ISAP - wygaśnięcie aktu.
Obowiązującym  jest ciągle wzór podany w Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 ( załącznik nr 2 i nr 3 do rozporządzenia ).