Jednym z naszych najważniejszych priorytetów jest możliwie najszybsza aktualizacja programu wynikająca ze zmian w przepisach prawa medycyny pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. Nr 149 poz. 1002)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów ...

do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. Nr 155, poz. 1045)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252 poz. 1697)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. nr 88 poz. 503)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 000/2012 poz. 24)

I oczywiście odpowiednio ze starszymi aktami prawnymi, obowiązującymi w trakcie dodawania badań/wydruku kart/zaświadczeń. Dzięki czemu wydruki z programu są zawsze zgodne z odpowiadającymi im (wg daty badania) aktom prawnym. Pozwala to traktować program jako archiwum zgodnie z Dz.U. z 29 grudnia 2010 Nr 252 poz. 1697).