1. Zmodyfikowano moduł związany z wystawianiem faktur.
   Przeprowadzono kilka optymalizacji. Ponadto uporządkowano interface modułu.
   Teraz powinien być jeszcze bardziej użyteczny:)
2. Dodano nowy opcję w programie, umożliwiającą grupowe kasowanie błędnie założonych rekordów.
   Sytuacja taka mogła mieć miejsce gdy w trakcie zakładania rekordu zdarzyły się problemy z komputerem lub inne sytuacje, które mogły się skończyć przerwaniem procesu zakładania nowych rekordów.

3. Inne drobne zmiany związane z interfacem.